BØFA konferencen 2016 – i billeder

BØFA konferencen 2016 i billeder

Hermed kan I se, glimt fra BØFA konferencen
eller måske gense …

Dag 1:
BØFA konferencen i billeder dag 1.pdf

Dag 2:
Moesgaard.pdf

Dokk 1.pdf

Dag 3:
Dag 3 oplaeg og debat

Tak for 3 inspirerende dage.

På gensyn (-:
Lars Rune Jørgensen
Fotograf m.m.

Digital formidling til børn. Hvor skal børnebibliotekerne sætte ind?

Ved Maria Sjøblom (Leder af Formidlingen ved Aalborg Bibliotekerne)

Maria stillede spørgsmål i plenum og prøvede at provokere os.

Hun talte om, hvor svært det er, at få alle landets biblioteker til at samarbejde om et fælles brand/profil og stillede spørgsmål til om vi vil det?

Hun mener, at det kunne være gavnligt, at have fælles brand og retning, men udvikling og beslutninger kan være tungt og fra salen blev nævnt, at faren kunne være at tilbuddet ville blive laveste fællesnævner.

Er børn så særlige, at de skal have deres eget bibliotek? Ja – det er vi vist enige om at de er. Børn har andre behov/krav til biblioteket end andre brugergrupper har.

Maria har medvirket i udarbejdelsen af Danskernes Digitale Bibliotek, Den digitale udvikling af børneområdet – oplæg til inspiration og diskussion (se vedlagte fil)

Det var meningen, at det skulle være en strategi, men endte med at blive et oplæg til inspiration og diskussion. Der var simpelthen for stor uenighed og derfor ser rapporten ud som den gør. Men kan det overhoved bruges til noget?

Der var i gruppen enighed om, at man var nødt til at arbejde med 2 målgrupper tweens og børnefamilier.

Man blev enige om en vision: Alle børn i målgruppen skal gennem biblioteket møde et tilbud, der styrker deres digitale dannelse, øger deres nysgerrighed og ansporer til selvstændig tænkning.

Vi skal være mere tilgængelige for målgruppen, men hvordan?

Er vi rustet til at lave den fedeste Snapchat kanal som børnene gider følge?

Kan vi hamle op med Youtube, Netflix og alle de andre platforme tweens bruger?

Har vi ressourcerne og knowhow til det?

Vil alle biblioteker være med til at betale nogen til at gøre det når det er så svært at få opbakning til Palles gavebod?

Og hvorfor kan vi ikke samarbejde om licenser? Skolerne betaler for skoletiden eller opfordrer til at logge ind via biblioteket!

Vi skal ikke have A og B-hold af forældre, der ikke kan hjælpe deres børn  – der må bibliotekerne på banen.

Der mangler et site til børnefamilierne og de mindste børn.

Innovative samarbejdspartnere – lokalt og nationalt.

Mulighed for teknisk at genbruge indhold fra Youtube, Facebook og lignede på f.eks. Palles Gavebod App.

Hvad er bibliotekernes kerneopgaver?

Børne bibliotekar? Formidler? Bibliotekar er ikke en beskyttet titel!

I Aalborg har man arbejdet med at definere hvad deres kerneopgave er og er fælles om at ville understøtte borgerne i at mestre livet.

Vi skal tale med politikere om borgernes evne til at mestre livet – det er noget de forstår.

Det er dyrt, hvis borgerne ikke kan det. Det er en stor samfundsgevinst at borgere kan hjælpe sig selv.

Hvilke kompetencer er vigtige for at vi kan udfylde det, der kræves?

Ide: Aalborg Bibliotek hjælper med at afholde børnefødselsdage i udlånet. Borde sættes op af personalet, men forældre holder det selv. Det giver mange nye lånere også borgere, der aldrig er kommet på biblioteket før. Hvis forældrene ønsker det kan de låne et sprogfitness kit og få hjælp til at komme i gang.

PP_digitalformidlingBØFA Den_digitale_udvikling_af_boerneomraadet