BØFA konferencen 2016 – i billeder

BØFA konferencen 2016 i billeder

Hermed kan I se, glimt fra BØFA konferencen
eller måske gense …

Dag 1:
BØFA konferencen i billeder dag 1.pdf

Dag 2:
Moesgaard.pdf

Dokk 1.pdf

Dag 3:
Dag 3 oplaeg og debat

Tak for 3 inspirerende dage.

På gensyn (-:
Lars Rune Jørgensen
Fotograf m.m.

Ordskælv – for dansk forskellighed

På årets BØFA konference sluttede vi af med et meget inspirerende oplæg med Zainab Nasrati, som er initiativtager til projektet – Ordskælv! for dansk forskellighed.

Zainab Nasrati er lige nu i slutspurten i Crowdfundigen for at få bogen Ordskælv! For dansk forskellighed udgivet og gør alt hvad hun kan for at høste de sidste klejner i hus, så bogen der er skabt af unge og frivillige mentorer samt kunstnere, der har doneret deres helt originale værker, kan blive trykt. Alt er en KÆMPE hjælp og noget af det som kunne puste uendelig medvind er en interesse for vores “Oplever”, som man kan finde under incitamenter på dette link til Crowdfundigen – https://www.booomerang.dk/projects/ordskaelv-for-dansk-forskellighed/ . Her kan man få “et foredrag/oplæsning med initiativtager og redaktør Zainab Nasrati samt to forfattere (eksl. transport) + din helt egen udgave af “Ordskælv! for dansk forskellighed” og et års medlemsskab af foreningen Hygge Factory samt invitation til udgivelsesfesten”

Zainab Nasrati fortalte om Ordskælv, der er et projekt under Hyggefactory. Motivationen til at gå ind i projektet var den manglede plads i samfundet til at være religiøs i dagens samfund. Hun har et sabatår efter studentereksamenen og har medvirket i et tidligere Ordskælv som deltager.

Hyggefactory tanken er at lave en periode med workshops og en periode med refleksion

Projektet er finansieret vha. bl.a crowdfonding og frivillighed og lidt via Hyggefactory og 8 forskellige kunstnere har valgt at donere et værk til bogen, der udkommer i marts 2016.

Ordskælv er en slags forfatterprojekt med med 8 unge på 13-20 år med forskellig bagrund og religion og 3 mentorer.

Målet med fortællingerne er at åbne op for dialog om forskellighed.

De startede i september 2015 med at arbejde på ugentlige workshops med at skrive et essay om dem selv og forskellighed.

Biblioteket på Rentemestervej har lagt hus til møderne.

Gjorde det en forskel at det var på biblioteket? – ja det gav en frihed til at være sig selv og være tryk.

Hvad gør Ordskælv for de unge?

Lærer dem om at skrive, formidle, gøre sig forståelig og det retoriske i at skrive.

Giver en form for dannelse at skulle se ind i sig selv. Det giver impowerment –  blod på tanden og modet til at tage ordet.

Osama Samsang, der går i 8 kl. læste højt af sit essay.

Hvilke reaktioner har Osama fået – lidt men det var ok. Stolte forældre.

Vi håber på at kunne skrive på bloggen når bogen udkommer.

Hyggefactory – Ordskælv