Husk temadag på Kulturværftet

De hæslige slynglers klub – Tirsdag d. 24. september 2013

09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 – 10.05 Velkomst v/ Malene Hansen formand for BØFA

10.05 – 11.10 Ole Lund Kirkegaard – Og alle rødderne (hold 1)

Oplev en hel by inspireret af Ole Lund Kirkegaards historier. Historiefortæller

André Andersen tager os med på eventyr mellem de skæve huse,

smeden og kranerne, hvor alt bliver vendt på hovedet og man aldrig helt ved

hvor historien ender.

10.05 – 11.10 Seven Stories – The National Centre for Children’s Books (Hold 2)

Billede fra http://www.adp-architecture.com/

I Newcastle ligger Seven Stories, hvis mission er at fremme børnebøgers

rolle, som en væsentlig del af vores barndom, nationale arv og kultur. Gillian

Rennie vil fortælle historien om Seven Stories fra samling til udstillinger og

aktiviteter for børn, voksne og lærere.

11.15 – 12.20 Seven Stories – The National Centre for Children’s Books (Hold 1)

11.15 – 12.20 Ole Lund Kirkegaard – Og alle rødderne (hold 2)

12.20 – 13.10 FROKOST

13.10 – 14.30 The Power of Reading for Pleasure.

Debbie Beeks vil i denne workshop fortælle om hvordan de i Seven Stories

bruger historier i deres arbejde. Hvordan de giver inspiration og får familier

til at læse sammen. Du får ideer og teknikker du kan bruge i din egen historiefortælling.

14.30 – 15.00 Kaffe og kage

15.00 – 15.35 Oplæg v/Lotte Lykke Simonsen

Partnerskaber, kompetencer og formidling = Børnekulturens (og min) hverdag.

15.35 – 15.45 Afrunding v/ Malene Hansen formand for BØFA

15.45 – 16.15 Uddeling af årets BØFA pris

Tilmelding via kalenderen på BF.dk

Tilmeldingsfrist d. 12.9.

Pris for medlemmer af BØFA er 200 kr.

Pris for medlemmer af BF 400 kr. Og pris for ikke-medlemmer 600 kr.

Adressen er: Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør

Spørgsmål til arrangementet kan sendes til aninekaas@gmail.com

Temadag på Aros

SÅ ER DET NU! Meld dig til BØFAs Temadag på Aros – Børn og kunst
Onsdag d. 12. september kl. 10-15

BØFA – Tema på Aros – Børn og kunst
Onsdag d. 12. september kl. 10-15

Program:

10.00 – 10.10  Velkomst

Kaffe/te/isvand/frugt
10.10 – 11.00  Huskunsterordningen v. Karin Olsen

Huskunstnerordningen giver kommunale og pædagogiske aktører i børns hverdag mulighed for at få tilskud til huskunstnere og kunstnerbesøg. Kunstnerne formidler kunsten til børn og unge mellem 0 og 19 år, så de møder den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den normale undervisning eller i dagtilbuddet. Det kan bl.a. ske gennem workshops, arbejdende værksteder og lignende

11.00 – 12.00  Remida v. Rita Willum

ReMida er et projekt, som begyndte i Reggio Emilia, Italien, som et samarbejde mellem kommunen, Reggio Children, det kommunale renovationsvæsen – AGAC – og lokale virksomheder.

I Danmark har det Danske Reggio Emilia Netværk i samarbejde med en række institutioner, industrivirksomheder og kommuner i fællesskab taget ideen op og påtaget sig forskellige opgaver i udviklingen af ReMida-centrene her i landet.

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 14.00  Omvisning på Aros:

Med børn og unge ind i kunstens verden:

Hvordan kan man rejse ind i et billede? Hvad er ARoS Junior? Hvorfor er kunsten vigtig? Hvordan relateres et 200 år gammelt maleri til nutidens unge?

Med afsæt i udvalgte hovedværker fra museets udstillinger, vil en repræsentant fra museets formidlingsafdeling give eksempler på de mangfoldige tilbud af kunstfaglig formidling til børn og unge.

14.00      kaffe/te/isvand

14.10 – 14.50  Ann-Birthe Overholt Nicolaisen

Ann-Birthe er bl.a. billedkunstlærer og underviser i bl.a. Graphic Novels. Se mere på hendes hjemmeside www.billedguiden.dk

14.50 – 15.00  Afslutning

Man sørger selv for transport til og fra Aros

Tilmelding skal ske via BF’s kalender senest d. 15.8.12.

Pris:

200 for BØFA medlemmer

400 for BF medlemmer, der ikke er medlem af BØFA

600 kr. for ikke-medlemmer

Invitation til temadag om sprog

 

BITA – Faggruppen for Bibliotekarer I Tværkulturelt Arbejde

inviterer til

Temadag ”Sprog som ressource” den 29. marts 2012 på

Odense Bibliotek, lokale A+B

9.30 –   9.50 Ankomst samt kaffe og morgenmad

9.50 – 10.00 Velkomst

10.00 – 11.15 Thomas Harder

“Om oversættelse, tolkning, sprogpolitik, og hvorfor det er bedre at være tosproget end tvetunget”

11.15 – 12.15 Teknologi løfter børns sprog

Om brug af teknologi i en børnehave i Vollsmose kombineret med sprogindlæring

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 Dialogisk læsning og fagbogsskrivning v/ læsekonsulent Marianne Gjelstrup, Ishøj Kommune

Præsentation af to projekter: ”Dialogisk oplæsning i praksis”, undervisningsforløb til pædagoger og medhjælpere, samt ”Alle børn læser i Ishøj” et samarbejde om fagbogsskrivning mellem biblioteket og skolebiblioteket

14.00 – 14.30 Kaffe og kage

14.30 – 15.30   Kampen om sproget v/ lektor ph.d. Helle Lykke Nielsen, Syddansk Universitet

Hvilken rolle spiller indvandrersprog i Danmark? Og er det en gevinst for Danmark at indvandrere bevarer deres sproglige kompetencer?

Pris for BITA-medlemmer: 550 kr.
Pris for andre: 850 kr.

Tilmelding skal ske på www.bf.dk/kalender senest d 22. marts 2012

Har du spørgsmål så kontakt Berit Sandholdt Jacobsen på bsj@grevebib.dk eller på 2026 5906