BØFA-prisen

Bestyrelsen besluttede i 2017, at stoppe uddelingen af BØFA-prisen pga. den manglende interesse fra medlemmerne mht. nominering og afstemning.

BØFA-prisen uddeles hvert år.

Retningslinier for uddeling af BØFAs kulturpris

Formål

BØFAs kulturpris er en hæderspris. Formålet med prisen er at gøre opmærksom på et kvalitativt originalt dansk kulturprodukt, rettet mod børn og unge. Prisen uddeles til en person eller en gruppe af personer, som har stået bag værker indeholdende nyskabende og eksperimenterende kvaliteter eller som på anden vis har ydet en særlig indsats på det børnekulturelle område – også hvad angår børns vilkår og udviklingsmuligheder.

Kulturprisgruppe

Det er bestyrelsens ansvar at prisen uddeles. Bestyrelsen kan nedsætte en kulturprisgruppe, som på bestyrelsens vegne foretager uddelingen.

Overrækkelse

Kulturprisen overrækkes på et relevant sted under hensyntagen til prismodtageren og muligheden for størst mulig gennemslagskraft i medierne.

Prisens størrelse

Kulturprisens størrelse afgøres af bestyrelsen under hensyntagen til mulighed for tilskud udefra og det enkelte kulturpris-projekts beskaffenhed.

Historie

På BØFAs konference på Vingsted Konferencecenter i 1980 foreslog fagleder Eva Glistrup BØFA at stifte en hæderspris til dansk kvalitetslitteratur. BØFAs bestyrelse udvidede idéen til at omfatte hele spektret af medieformer. Prisen kan endvidere gives til personer som har ydet en indsats for at forbedre børns vilkår og udvilklingsmuligheder. Prisen uddeltes for første gang i 1982 og var på 2.000 kr. – 1.000 kr. fra BØFA og 1.000 kr. fra børnebogsforfatteren Lars Henrik Olsen

 

3 tanker om “BØFA-prisen”

  1. Pingback: Anonym
  2. Pingback: Anonym

Der er lukket for kommentarer.