Referat fra BØFA Generalforsamling 13.04.2023

Scandic Hotel, Roskilde

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller: Eva ordstyrer, Lena stemmetæller, Pia referent.
  1. Formandens beretning: Kian takker af som formand efter 8 år. Pia takker af som medlem af bestyrelsen.         
  1. Indkomne forslag til vedtægtsændringer: Bestyrelsen stiller følgende forslag: Ingen
  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Mette fremlægger regnskabet
  1. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 + 2024: Mette fremlægger budget.
  1. Indkomne forslag til generalforsamlingen: Ingen forslag.
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Johanne Pasgaard stiller op.
  1. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant: Amalie Bagge, Marie Aagaard Rehfeld, Pia Nyberg.
  1. Valg af stemmeudvalg: Ikke nødvendigt.
  1. Hvad betyder fusionen mellem KI og DM Tine Segel fortæller om fusionen og BØFAs fremtid ind i DM.