Museum of Childhood og Harry Potter studios

_VON8023.jpgI går besøgte vi Museum of Childhood i London. Vi mødtes med educational programme Director Karen og fik en rundvisning samt mange gode ideer til konkrete samarbejder mellem biblioteker og museer med hjem. Billeder følger senere, når vi er et sted med bedre netforbindelse.

Senere var vi på rundtur i Harry Potter studierne udenfor London, hvilket var meget spændende og oplysende.
I dag står den på Discover Childrens History museum og senere Science museum.

Referat af generalforsamling d. 20.4.13.

Først og fremmest – tusind tak for en rigtig hyggelig og dejlig dag til de fremmødte. Det var spændende at se Nordisk Film og høre de skøre historier om Ole Olsen og Løvejagten. Vi morede os i hvert fald, og var glad for at tilbringe sådan en fin solskinsdag sammen med så søde kolleger fra hele landet.

1. Julie valgt som referent, Anne Christine valgt som dirigent, stemmetællere er Marie og Malene.

2. Årsberetning og formandens beretning. BØFA har arbejdet med følgende de sidste to år: forsøgt at etablere samarbejde med andre af BF´s faggrupper, indtil nu uden held. Konference 2012 i Vejle, pæn succes, BØFA prisen 2012 gik til Teatercentrum. Medlemstallet ligger stabilt på 450+. Vi havde en fuldt booket temadag på Aros, som var en god og inspirerende oplevelse for alle. Facebook siden er tiltagende aktiv. Mange medlemmer bruger den til at spørge, diskutere, informere, efterlyse osv. Vi havde to bestyrelsesmedlemmer med på IFLA konf. i Finland, og deraf kom et oplæg på årets konf. og en artikel i Danmarks Biblioteker.

3. Revisoren gennemgik regnskabet for 2011-12. Det ser fint ud. De kritiske revisorer havde en lille anmærkning, man skal så vidt muligt altid huske at anføre anledning på bilagene. Dette tilstræbes, men kan være svært med f.eks. togbilletter købt på telefon og andet i samme stil.

4. Der var ingen rettidigt indkomne forslag. Helene fra Farum foreslog en undersøgelse af hvordan tilførslen af nye opgaver som borgerservice, pas, kørekort m.m. påvirker betjeningen af børn i bibliotekerne. Marie, vores kontaktperson i BF, mente at der måske allerede er lavet tilsvarende undersøgelser og vil undersøge dette, samt tage emnet op i hovedbestyrelsen. Julie og Malene følger op på dette.

5. Budgetforslag. Ingen forslag til ændringer. Vi bibeholder kontingentets størrelse.

6. Valg til bestyrelsen. Alle genopstiller undtagen Anne Marie, der har fået arbejde som voksenbibliotekar. Alle opstillede er genvalgt, og bestyrelsen består således stadig af Julie Arndrup, Gribskov, Anine Kaas, Aalborg, Anne Christine Seidelin, Helsingør, Tenna Hansen, Ballerup og Malene Hansen, Næstved.

7. Der vælges to kritiske revisorer og en suppleant. Dette blev Naja og Christine fra Allerød, samt Kirsten fra Århus, som suppleant.

8. Eventuelt. Kirsten fra Århus fortæller at de planlægger en temadag om børnelitteratur skrevet kun til  iPad/tablets, i september, og hvis man kender til gode eksempler må man meget gerne kontakte hende. Det lyder spændende!

Tak for god ro og orden.

Nominerede til BØFA prisen 2013

Tak for de mange indsendte forslag til nominerede til BØFA prisen 2013. Der var heldigvis nogle gengangere, som folk var enige om fortjente en nominering. Blandt de mange værdige kandidater har vi valgt følgende ud:

Lotte Lykke Simonsen. Fordi hun utrætteligt har arbejdet for børns kultur og børns bøger i mange år. Først som børnebibliotekar og leder af børnebiblioteket på Gentofte bibliotek, og siden med Ramasjang bussen, Bogfestivallen m.m. og nu på forlaget Carlsen. Dagligt kæmper hun for at gøre børnebibliotekarer til naturlige samarbejdspartnere for virksomheder og for at give os et fagligt løft.

Rikke Pal. Rikke er uddannet lærer og har ved siden af dette vigtige job startet bloggen Mors Apps. Her guider Rikke kyndigt alle der interesserer sig for digitale medier til børn gennem de nyeste og bedste apps til børn og barnlige sjæle. En stor hjælp til brugen og formidlingen af dette medie, både for børnebibliotekarer, forældre og børn.

Hyggefactory. Fordi projektet tør beskæftige sig med emner som kan være svære at tage hul på og på unik vis kombinerer sorgbearbejdelse med forfatterværksteder og bogudgivelse. Dermed giver man unge en sjælden mulighed for at sætte ord på når livet bliver svært.

Husk at kun medlemmer af BØFA kan stemme. For at stemme på din favorit, skal du sende en mail til Anine, på aninekaas @ gmail.com (husk at fjerne mellemrummene før og efter @).

Vi skal have stemmer senest den 1. juni 2013.

Du kan læse mere om BØFA prisen her.

Anne Marie stopper i BØFA

Kære medlemmer.
På grund af nye faglige udfordringer som voksenbibliotekar i Furesø Kommune genopstiller jeg ikke til bestyrelsen på generalforsamlingen lørdag d. 20. april. Så der er nu plads til en ny ildsjæl som vil give den en skalle for de danske børne-bibliotekarer og kulturformidlere – er det dig?

Efter to gode år i BØFA’s bestyrelse takker jeg nu af og giver plads til nye kræfter. Efter fire år med vikariater var jeg endelig så heldig at få fast job, og er nu ansat som voksenbibliotekar i Furesø Kommune.

Det er med vemod jeg siger farvel til bestyrelsesarbejdet, som virkelig har været en øjenåbner og lærerigt i forhold til ønsket om at udvikle mig fagligt indenfor børnekultur – og litteratur. ´

Mit arbejde i BØFA bestod af PR, formidling til medlemmer, opdatering af bloggen og praktisk hjælp i forhold til vores arrangementer. Arbejds-byrden er ikke overvældende, men selvfølgelig kræver det tid. Der er cirka 8-10 møder om året, og et par arrangementer i form af temadage og konferencen. Meget af arbejdet deler bestyrelsen imellem sig og kan laves hjemme og kræver derfor ikke at man mødes. Der kommunikeres på e-mail og sms, og det fungerer udmærket.

Jeg håber inderligt at andre har lyst til at overtage min plads og være med til at bidrage til kulturformidlernes rolle indenfor biblioteks- og børnekultur-området. Så derfor opfordrer jeg jer til at tænke over hvad I ønsker af BØFA og hvad der er godt og hvad der kan gøres bedre – det er kun gennem feedback og dedikerede ildsjæle BØFA kan blive endnu bedre til at formidle relevant viden til jer medlemmer.

Så vil I have indflydelse, så stil op til bestyrelsen på generalforsamlingen lørdag d. 20. april.

Tak for denne gang – det har været en fornøjelse.

Bedste hilsner fra Anne Marie