International konference i København

BØFA bringer her en invitation:

Børn i det performative rum

København huser en konference med fokus på interaktive og kreative aktivitiviteter I børnebiblioteket

Konferencen henvender sig til børnebibliotekarer, biblioteksledere og alle andre med interesse for at arbejde interaktivt med børn og deres familier.

Konferencen har fokus på 4 hovedemner:

litteratur, arkitektur og design, byrummet og det digitale rum 

Programmet vil veksle mellem oplæg i plenum og interaktive workshops.

Konferencen foregår den 11. og 12. juni, 

i Købehavns ny bibliotek og kulturhus BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76 

med mulighed for at deltage i en ekskursion allerede søndag den 10. juni 2012

 

 

Om formiddagen mandag den 11. Juni 2012 vil der være indlagt tid til at besøge innovative kulturhuse, biblioteker og spændende byrum  I København.

Selve konferencen foregår på engelsk

Som et led i konferencen holdes der en netværksmiddag mandag aften I Kulturhuset Islands Brygge

Transport fra konferencen vil blive arrangeret for dem, der deltager i middagen

Vi opfordrer alle til hurtigt at fremsende idéer til emner og oplægsholdere, så vil vi så vidt muligt indarbejde dem i det endelige konferenceprogram – send din idé i en mail til finnpe@kff.kk.dk

Selve invitationen med program og tilmelding udsendes i midten af marts.

Vil du vide mere så tjek vores facebooksite http://www.facebook.com/pages/Children-in-Performative-Spaces/377131732303388 /eller skriv en mail til finnpe@kff.kk.dk eller henhye@kff.kk.dk

Konferencen er støttet af Kulturstyrelsen/Center for Bibliotek og Medier gennem puljen for tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark

Børn i det performative rum afholdes af Københavns Biblioteker i samarbejde med Aarhus Kommunes Biblioteker.

 

Mere debat om Palles Gavebod

Vi har modtaget dette svar fra hovedredaktionen bag PG. Det er lagt som en kommentar til det oprindelige indlæg fra Viborg, men jeg synes det fortjener sit eget indlæg, sådan at flere bliver opmærksomme på det. Dette er en vigtig og rigtig god debat, som vi ofte i BØFA har hørt børnebibliotekarerne efterlyse, når vi holder møder rundt om i landet.

Generelt: Hurra for dette oplæg til debat fra Viborg! Det er rigtigt set, det er godt timet og det er de helt rigtige forslag, som I kommer med.
Mange arbejder benhårdt for at skabe indhold på PG, for at udvikle nye rammer og nye funktioner, men vi i den såkaldte PG-redaktion er godt klar over, at der stadig skal udvikles, at nogle ting ikke er rigtig ramt og at andre ting med fordel kan justeres.

Det er dejligt, at der her kommer et oplæg, der anviser løsninger, som vi nu kan diskutere. Konstruktiv kritik og løsninger er samlet i et dokument og så tydeligt formuleret, at det står klart, hvor vi skal sætte ind.

Som vi ser det mangler der især to ting på pallesgavebod.dk: børnebibliotekarernes eget unikke indhold og børnenes input og aktive deltagelse.
Det slår I fra Viborg ned på og det er også efter vores mening helt rigtigt og noget vi bør diskutere. At indholdet desuden bør målrettes mere direkte på enkelte emner, der rammer de børn, der er interesseret i det pågældende emne i forvejen er også rigtigt.
Det er interessant at tænke på hvordan indhold på pallesgavebod.dk skal skabes hvis vi gerne vil tale med kloge børn, der interesserer sig for bestemte områder. Det må stille bestemte krav til indholdet, men under alle omstændigheder tale dybt til en bibliotekars faglighed.

Under alle omstændigheder er PG en opgave, der ligger i hænderne og hovederne på børnebibliotekerne. Det er en fælles opgave og det klogeste må være at tænke i løsninger. Hvordan får vi skabt det indhold, som børnene vil have, og som også er det mest troværdige med børnebibliotekerne som afsendere?

Et spørgsmål, der også bør debatteres, henfører sig til det faktum, at PG er lavet som en landsdækkende hjemmeside. Kan man spørge ud i cyberspace om børnebibliotekarerne i Danmark overhovedet vil have en sådan fælles hjemmeside? Og hvad ideen så er med at have en fælles national hjemmeside? Fra redaktionens side er der mange gode grunde. Både at samle kræfterne og sammen løfte det store udviklingsprojekt, det er at samle biblioteksområdets mange tekniske og digitale løsninger samt, ikke mindst, at give børnebibliotekerne en stor og stærk ramme at vise sig frem på.
Samarbejdet mellem bibliotekerne omkring udviklingen af et fælles site målrettet børnene er også tænkt som en ’prototype på/legeplads for’ Danskernes Digitale Bibliotek. Et koncept, der stiler mod et fælles bibliotek på nettet for alle borgere, hvor alle biblioteker bidrager. Kan man i den sammenhæng forestille sig en fortsættelse af de lokale hjemmesider uden deling af indhold?

I projektet Palles Gavebod er de fysiske biblioteker sat højere end indhold på siden. Forstået på den måde, at det hele tiden har været meningen, at det var de fysiske biblioteker, der skulle have mest ud af at få en fælles hjemmeside. PG skal bidrage til at børnene bliver ved med at komme på biblioteket – også når de har passeret de otte år. Det er bl.a. derfor temaerne har fyldt så meget.
Denne fordeling af kræfterne er vi ved at revurdere kraftigt. Vi mener nemlig, at pallesgavebod.dk, hovedsiden, tager skade af det og vi har også vurderet, at de fælles events ikke har haft den funktion, vi har ønsket. Der er ikke sket nok og vi har nået en erkendelse af, at vi ikke vil kunne gennemføre det med det ambitionsniveau, vi har haft indtil videre. Der er ikke budget til at udvikle de store temasider og der er ikke kræfter nok derude på bibliotekerne til at lave så mange store arrangementer, som temaerne på PG lægger op til. Eller er I af en anden mening?

Vi er glade for, at I i Viborg sætter pris på, at der bliver arbejdet med at lave en fælles formidling af bibliotekets materialer og oplevelser til børnene. Og vi er enige i, at sådan et sted er vigtigt og at det skal udvikles og tilpasses, så siden lever op til det børnebibliotekerne vil i fremtiden. Så lad os komme i gang med at debattere hvilke muligheder børnebibliotekarerne ser i siden?

PG står også over for konstante udfordringer omkring at integrere med de digitale muligheder, der udvikles i biblioteksregi. Initiativer som spilogmedier, netlydbog, Filmstriben og mange andre muligheder for direkte downlån af medier er oplagte for de digitale årgange, vi forsøger at holde på biblioteket. Det koster – og har kostet – mange penge, men det er nødvendigt, hvis bibliotekerne skal kunne tilbyde noget digitalt i fremtiden. Her er PG et bølgebryderprojekt og derfor også et projekt, der stadig kæmper med børnesygdomme. Men efter vores mening er PG også et projekt, der har nedbrudt mange barrierer og som giver rigtig mange fremtidige muligheder for børnebibliotekerne.

Der arbejdes heftigt på at udvide rækken af interaktive muligheder på PG. Der findes allerede mobile funktioner, som ikke er taget i brug og der arbejdes på at forbedre login funktionen med Unilogin samt at opbygge en ny spørgetjeneste. Palles Gavebod er i fuld udvikling og vil udvikles kraftigt hen over 2012.

JA, vi er enige om, at vi skal have det til at fungere, at vi har brug for en fælles hjemmeside og at det er vigtigt at der er en debat i gang om, hvordan det kan lykkes.

Mange hilsner
PG-redaktionen
Kirsten Husted
Mai-Brit Nielsen
Sanne Aabjerg Kristiansen
Zenia Johnsen
Finn Wraae Folting Poulsen
Klaus Støvring