Hvem skal nomineres?

Hvem skal nomineres til BØFA prisen 2009?
Written by Rikke Skuldbøl Jakobsen
Sunday, 22 February 2009 16:43
Send dit forslag samt en kort begrundelse herfor senest mandag d. 20. april til:

Rikke Skuldbøl Jakobsen: rsja@guldborgsund.dk – skriv BØFA prisen i emnefeltet-

Hvad er BØFA prisen?
BØFAs kulturpris er en hæderspris. Formålet med prisen er at gøre opmærksom på et kvalitativt originalt dansk kulturprodukt, rettet mod børn og unge. Prisen uddeles til en person eller en gruppe af personer, som har stået bag værker indeholdende nyskabende og eksperimenterende kvaliteter eller som på anden vis har ydet en særlig indsats på det børnekulturelle område – også hvad angår børns vilkår og udviklingsmuligheder.
Prisen uddeles hvert år.