Ole Lund Kirkegaard – Årets Klassiker 2020

Vi har fået dette fra Danmarks Biblioteksforening:

Vær med til at fejre en af landets mest elskede børnebogsforfattere!
I 2020 ville Ole Lund Kirkegaard være fyldt 80 og Klassikerkomitéen bruger anledningen til i år at udnævne ham til Årets Klassiker.
Med officiel markering på Klassikerdagen tirsdag den 22.september.

“Jamen, det er jo en børnebogsforfatter!” – kan man høre voksne litteraturlæsere indvende. Ja, netop! er vores svar.

For de historier, børn læser og får læst op, er jo grundlaget for deres fremtidige litteraturlæsning. Det er her, de opdager fortællingens magi og litteraturens evne til at flytte meninger og følelser. Det er i barndommen, vi kan lære at bruge læsningen og begribe den sproglige fantasi og dens evne til at skabe empati i vores omgang med andre mennesker. Men det allervæsentligste ved Ole Lund Kirkegaards bøger er jo ikke, at de kan være en pædagogisk løftestang og skabe nye læsere. Nej, årets klassiker er udpeget, fordi det er litteratur, der er levende og levedygtig for generation efter generation.

Se mere om fejringen på Klassikerdagen.dk, og hent årets klassikerplakat fra maj måned samme sted http://klassikerdagen.dk/2020/plakat/OLKKlassikerA3.pdf