Julie Arndrup – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Julie ArndrupMit navn er Julie Arndrup og jeg vil gerne stille op til BØFA´s bestyrelse.
Jeg er 35 år og bor sammen med en mand og vores to døtre, som er hhv. 8 og 3 år. Jeg er vokset op på sydfyn og har boet i København siden 1997.

Jeg er uddannet bibliotekar DB i 2001, og har lige siden arbejdet som børnebibliotekar. Først på store hovedbiblioteker i Købehavns området og i de sidste 5 år på Gilleleje Bibliotek i Gribskov kommune.
Jeg har altid brændt for børnene, for børnebiblioteket og for formidlingen af de gode oplevelser og det brede kulturelle tilbud, som jeg synes folkebibliotekerne både kan og skal tilbyde alle børn. Jeg har engageret mig i så mange forskellige ting jeg har kunnet komme til, bl.a. var jeg med på Spørg Olivia fra starten af og har også deltaget aktivt i redaktionsarbejdet bag Pallesgavebod fra starten af.
Jeg elsker det daglige udlånsarbejde, kontakten med børn og unge og den fornøjelse det er, at kunne overraske dem med det rette materiale på det rigtige tidspunkt, når de ikke vidste det fandtes eller at det lige var det de manglede.
I min fritid er jeg læsehest, blogger og sysler med broderi og børneopdragelse.

De sidste 5 år har jeg siddet i bestyrelsen for BØFA, og har brugt mine gode ideer og min energi på at arbejde for en masse spændende tilbud til medlemmerne. Det er blevet til tre gode konferencer, i Stockholm, London og Legoland og flere mindre fyraftensarrangementer. Der ud over har jeg lagt et stort arbejde i at få BØFA ind i de sociale medier, med en blog og en facebook side som stadig vokser. Jeg elsker det netværk der er i BØFA.
Hvis jeg bliver genvalgt, vil det fortsat være disse ting jeg vil arbejde for.

Anne Marie Jensen – Kandidat til BØAs bestyrelse

Anne Marie JensenKære medlemmer af BØFA,
Jeg hedder Anne Marie Jensen, er 28 år og cand. Mag. i kultur og formidling/Bibliotekar DB. Jeg blev uddannet Bibliotekar DB fra Danmarks Biblioteksskole (IVA) i januar 2008 og Cand. Mag. i kultur og formidling fra Syddansk Universitet i januar 2011.
Jeg stiller op til BØFA’s bestyrelse, fordi mine interesser altid har været børnekulturen og arbejdet for og med børnene og de unge. Jeg ser BØFA som et vigtigt redskab i børnebibliotekarernes arbejde med at fremme bibliotekernes ressourcer, kulturtilbud og dermed styrke vores faglighed. Under kandidatuddannelsen var jeg ansat på Rødovre Bibliotek som kulturmedarbejder og bibliotekar hvor mine opgaver blandt andet var at arrangere årets børnefestival, koncerter, teater og samarbejde med kommunens institutioner.
I mit nuværende job på Humlebæk Bibliotek har jeg samme arbejdsopgaver og nyder virkelig at arbejde med og for børn og unge. I kraft af mine erfaringer med børn og børnekultur ved jeg at jeg kan være med til at gøre en positiv forskel og fremme børnebibliotekarernes faglighed og synlighed gennem BØFA’s arbejde.
Stem på mig – jeg arbejder for DIG og din faglighed!

Anine Sander Kaas – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Anine Sander KaasJeg har været medlem af BØFAs bestyrelse siden 2007 – og elsker det. Jeg er vild med arbejdet for at fremme børnebibliotekarernes/børnebibliotekernes rolle på den nationale og internationale scene og sætte børnekulturen i højsæde. Mine hovedområder i BØFAarbejdet er konference, generalforsamling samt BØFAprisen.

Til dagligt er jeg på Randers Bibliotek, hvor jeg planlægger og afholder arrangementer, er i musikfagredaktionen på Pallesgavebod.dk – og så arbejder jeg selvfølgelig med den daglige formidling!

Tenna Pedersen – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Tenna PedersenMit navn er Tenna Pedersen, jeg er 39 år og arbejder som børnebibliotekar i Ballerup.
Her har jeg været ansat siden 2008, først i Skovlunde filialen og siden hen på hovedbiblioteket i Ballerup.

Jeg blev færdiguddannet som bibliotekar i 1997 og efter et kort vikariat på Sønderborg Bibliotek, fortsatte jeg med at læse og blev i 1999 cand. mag i kultur og formidling, med hovedvægt på børnekultur.

Siden da har jeg været vidt omkring; Nuuk, Flensborg, Randers og nu Ballerup, altid med fokus på børnebiblioteket og børnekulturen.

Sideløbende med mit arbejde i Ballerup har jeg taget en diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge.

Udover at være en børnebibliotekar der synes at det er fedt at lave store arrangementer og betjene alle de mange forskellige lånere, er jeg også TR på Ballerup Bibliotekerne.

Jeg vil gerne være med til at arbejde for børnebiblioteker og børnebibliotekarer i BØFA-regi, da BØFA gør en stor indsats for at samle og formidle vores faglige viden og skabe rum, hvor vi kan mødes.

Vi er den største gruppe indenfor BF, og jeg synes det er vigtigt at der er mange til at løfte opgaverne i bestyrelsen, så det er glædeligt at flere meldte sig på banen til årets generalforsamling og jeg håber på at jeg kan få lov til at gøre en forskel i BØFAs bestyrelses fremtidige arbejde.

Rikke Skuldbøl – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Rikke SkuldbølKære medlemmer af BØFA

Jeg ønsker genvalg til BØFAs bestyrelse, hvor jeg har haft en plads i foreløbig en periode – og hvilken periode 

Mit navn er Rikke Skuldbøl. Jeg er leder af Faxe Kommunes Biblioteker, men har en baggrund som børnebibliotekar og ledende børnebibliotekar ved forskellige biblioteker, primært i Guldborgsund Kommune, siden jeg blev færdiguddannet i 1996.
Jeg er 37 år, bor i Vanløse og har to drenge på hhv. 12 og 15 år.
I min fritid er jeg aktiv sportsudøver og træner pt. til min første Ironman.

Som leder er jeg naturligvis bredt funderet, men børnekultur og børnebiblioteket har altid haft en særlig plads i mit hjerte.
Jeg nyder, at formidle min faglighed, som også er min ”private interesse”, og finder det derfor naturligt at fortsætte i BØFA for på den måde at bidrage i en stærk faglig funderet bestyrelse, som sætter medlemmerne højt og som ønsker at gøre en forskel.

Det ærgrer mig, at jeg desværre ikke har mulighed for at være til stede i dag. Dog håber jeg, at denne tekst har givet et lille indblik i Rikke og hvorfor hun (jeg) igen stiller op til BØFAs bestyrelse.

Malene Hansen – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Malene HansenMit navn er Malene Hansen. I 2006 blev jeg ansat på NæstvedBibliotekerne som børnebibliotekar, og der er jeg stadig nu som udviklingskonsulent for børneområdet. Jeg brænder for børnebiblioteksarbejdet, og det er en særlig hjertesag for mig, at vi får lov til at være fagspecialister, derfor virker det også helt naturligt for mig at engagere mig mere i BØFAs arbejde. Jeg vil gerne arbejde for at styrke vores faglighed, skabe mulighed for at vidensdele og at gøre BØFA mere synlig.
Privat er jeg gift, har 2 hjemmeboende børn en pige på 8 år og en dreng på 12 år. Derudover er jeg bonusmor til 3 drenge på 26, 23 og 16 år samt bonusbedste for 3 skønne unger i alderen 1-3 år

Ole Lund Kirkegaard i Kolding

Børn udstiller hjemmelavede storke. Udstillingen kan ses frem til den 29. november på Kolding Bibliotek, Lunderskov Bibliotek og Christiansfeld Bibliotek.

Store næb og fødder lavet af plastik, gummistøvler og computerdele. Vinger af fjer og papmache. Opfindsomheden har været stor blandt 5-10 årige i Kolding, da de af Kolding Bibliotek blev opfordret til at skabe skabe en ene-og-alene stork, i anledning af den store udstilling om børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard på Koldinghus. En ene-og-alene stork er kendt fra bogen ”Lille Virgil” af Ole Lund Kirkegaard fra 1967.

Anledningen er en særudstilling på Koldinghus, om Ole Lund Kirkegaard og hans verden.

Jeg ved ikke med jer, men jeg synes det ser fantastisk ud! Og jeg elsker, at der bliver lavet flere af den slags udstillinger man kan gå ind i, og være med i, på en måde. De små skæve huse, ting man gerne må røre ved, lege med osv. Lækkert!

Læs mere om udstillingen HER.

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 2011

BØFAS generalforsamling søndag d. 2. oktober kl.13-14.45  afholdt på First Hotel Copenhagen

Fremmødte:    Anine Sander Kaas, Randers Bibliotek, Anne Marie Jensen, Fredensborg Bibliotekerne, Christine Kofoed, NæstvedBibliotekerne, Julie Arndrup, Gribskov Kommunes Biblioteker, Kirsten Dyhrberg Grønne, Aarhus Kommunes Biblioteker, Line Frølich, Biblioteket i Sønderborg, Lisbet Vincentzen, Odense Centralbibliotek,  Lone Helena Trans, Gribskov Kommunes Biblioteker, Louise Tøt, Det Grønlandske Landsbibliotek, Malene Hansen, NæstvedBibliotekerne, Mette Laustesen, Det Grøndlandske Landsbibliotek, Tenna Hedegaard Pedersen, Ballerup Bibliotekerne

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kirsten blev valgt til dirigent.

Line og Louise blev valgt til stemmetællere.

Malene blev valgt til referent.

 1. Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske revisorer
 2. 

  Julie aflagde årsberetningen, idet vores formand Anne-Christine Seidelin desværre pt. er sygemeldt. BØFA har ca. 450 medlemmer, og tilgangen er svagt stigende. Det gør os til den største faggruppe under BF.

Der blev afholdt BØFA-konference i 2009 i London. Konferencen var fuldt besat. Der har været afholdt fyraftensmøder på Planetariet og på Fyrtøjet i Odense.

BØFA-prisen 2010 gik til Maria Sjøblom for hendes arbejde med projektet i øjenhøjde med børn som i sidste ende gav os et tæt samarbejde med Ramasjang.

BØFA’s bestyrelse var på roadtrip 14 dage i USA fra Florida til Niagra Falls med besøg på over 10 børnekulturelle steder. Der blev løbende skrevet om turen via blog. Sidenhen har bestyrelsen skrevet artikler og afviklet 4 roadshows rundt om i landet.

Hjemmesiden er blevet til en blog og kan nu kommenteres og opdateres af alle. Tanken er at alle BØFAS medlemmer kan bidrage, hvis de har lyst. Kontakt Julie for password.

Vi har fået ny revisor som er statsautoriseret revisor Henrik Gislum.

Vi har modtaget tilbud om samarbejde fra andre af BF’s faggrupper, som vi da bestemt gerne vil deltage i.

 1. Regnskab for 2009 og 2010
 2. 

Regnskabet blev rundsendt og godkendt med følgende kommentarer. Der er ros til bestyrelsen for deres mådehold, men en opfordring til at bruge flere penge på revision, således at bestyrelsen kan bruge deres kræfter til andet. Derudover var der et ønske om at indtægter fra BF var mere udspecificerede. Bestyrelsen har oprettet et Visakort i forbindelse med deres rejse til USA og andet, så de slipper for at lægge penge ud selv.

Uddeling af BØFA-prisen 2011 til Teatret Gruppe 38

 1. Indkomne forslag
 2. 

Der var forslag om at vores fyraftensmøder bliver til temadage i stedet for. Det blev vedtaget. Derudover blev det foreslået, at man havde mulighed for at deltage i arrangementer via Skype eller der evt. kunne streames fra foredrag. Der var også ønske om indtryk fra udlandet via udenlandske oplægsholdere. Et andet ønske var at man kunne udmelde arrangementsdatoer tidligere eller at de var i en fastlagt periode så man kan planlægge efter det.

Bloggen skal bruges til stort og småt. Der skal lyde en opfordring til medlemmer om at lægge tips og ideer op på den, så vi kan vidensdele. Samtidigt kan vi konstatere at der ikke er mange der abonnere på bloggen. Husk at benytte jeres CB-møder til at minde om BØFA og bloggen og også gerne facebook siden.

 1. Budget forslag for 2011 og 2012
 2. 

Budgettet blev rundsendt og godkendt

 1. Forslag til kandidater
 2. 

 Følgende stiller op til BØFAS Bestyrelse:

Julie Arndrup

Anine Sander Kaas

Anne-Christine Seidelin

Rikke Skuldbøl

Tenna Hedegaard Pedersen

Anne-Marie Jensen

Malene Hansen

Da der var så få medlemmer fremmødte valgte vi at sende afstemningen ud til medlemmerne. Alle der stiller op sender en kort præsentation til Anine som kontakter BF og hører om vi kan bruge deres afstemningsmodul.

 1. Valg af stemmeudvalg

 Punktet blev overflødigt

 1. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant

 Kirsten og Aarhus på tager sig opgaven indtil videre

 1. Eventuelt

 Tiden var gået men der var heller ingen der havde noget til punktet.