Julie Arndrup – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Julie ArndrupMit navn er Julie Arndrup og jeg vil gerne stille op til BØFA´s bestyrelse.
Jeg er 35 år og bor sammen med en mand og vores to døtre, som er hhv. 8 og 3 år. Jeg er vokset op på sydfyn og har boet i København siden 1997.

Jeg er uddannet bibliotekar DB i 2001, og har lige siden arbejdet som børnebibliotekar. Først på store hovedbiblioteker i Købehavns området og i de sidste 5 år på Gilleleje Bibliotek i Gribskov kommune.
Jeg har altid brændt for børnene, for børnebiblioteket og for formidlingen af de gode oplevelser og det brede kulturelle tilbud, som jeg synes folkebibliotekerne både kan og skal tilbyde alle børn. Jeg har engageret mig i så mange forskellige ting jeg har kunnet komme til, bl.a. var jeg med på Spørg Olivia fra starten af og har også deltaget aktivt i redaktionsarbejdet bag Pallesgavebod fra starten af.
Jeg elsker det daglige udlånsarbejde, kontakten med børn og unge og den fornøjelse det er, at kunne overraske dem med det rette materiale på det rigtige tidspunkt, når de ikke vidste det fandtes eller at det lige var det de manglede.
I min fritid er jeg læsehest, blogger og sysler med broderi og børneopdragelse.

De sidste 5 år har jeg siddet i bestyrelsen for BØFA, og har brugt mine gode ideer og min energi på at arbejde for en masse spændende tilbud til medlemmerne. Det er blevet til tre gode konferencer, i Stockholm, London og Legoland og flere mindre fyraftensarrangementer. Der ud over har jeg lagt et stort arbejde i at få BØFA ind i de sociale medier, med en blog og en facebook side som stadig vokser. Jeg elsker det netværk der er i BØFA.
Hvis jeg bliver genvalgt, vil det fortsat være disse ting jeg vil arbejde for.

Anne Marie Jensen – Kandidat til BØAs bestyrelse

Anne Marie JensenKære medlemmer af BØFA,
Jeg hedder Anne Marie Jensen, er 28 år og cand. Mag. i kultur og formidling/Bibliotekar DB. Jeg blev uddannet Bibliotekar DB fra Danmarks Biblioteksskole (IVA) i januar 2008 og Cand. Mag. i kultur og formidling fra Syddansk Universitet i januar 2011.
Jeg stiller op til BØFA’s bestyrelse, fordi mine interesser altid har været børnekulturen og arbejdet for og med børnene og de unge. Jeg ser BØFA som et vigtigt redskab i børnebibliotekarernes arbejde med at fremme bibliotekernes ressourcer, kulturtilbud og dermed styrke vores faglighed. Under kandidatuddannelsen var jeg ansat på Rødovre Bibliotek som kulturmedarbejder og bibliotekar hvor mine opgaver blandt andet var at arrangere årets børnefestival, koncerter, teater og samarbejde med kommunens institutioner.
I mit nuværende job på Humlebæk Bibliotek har jeg samme arbejdsopgaver og nyder virkelig at arbejde med og for børn og unge. I kraft af mine erfaringer med børn og børnekultur ved jeg at jeg kan være med til at gøre en positiv forskel og fremme børnebibliotekarernes faglighed og synlighed gennem BØFA’s arbejde.
Stem på mig – jeg arbejder for DIG og din faglighed!

Anine Sander Kaas – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Anine Sander KaasJeg har været medlem af BØFAs bestyrelse siden 2007 – og elsker det. Jeg er vild med arbejdet for at fremme børnebibliotekarernes/børnebibliotekernes rolle på den nationale og internationale scene og sætte børnekulturen i højsæde. Mine hovedområder i BØFAarbejdet er konference, generalforsamling samt BØFAprisen.

Til dagligt er jeg på Randers Bibliotek, hvor jeg planlægger og afholder arrangementer, er i musikfagredaktionen på Pallesgavebod.dk – og så arbejder jeg selvfølgelig med den daglige formidling!

Tenna Pedersen – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Tenna PedersenMit navn er Tenna Pedersen, jeg er 39 år og arbejder som børnebibliotekar i Ballerup.
Her har jeg været ansat siden 2008, først i Skovlunde filialen og siden hen på hovedbiblioteket i Ballerup.

Jeg blev færdiguddannet som bibliotekar i 1997 og efter et kort vikariat på Sønderborg Bibliotek, fortsatte jeg med at læse og blev i 1999 cand. mag i kultur og formidling, med hovedvægt på børnekultur.

Siden da har jeg været vidt omkring; Nuuk, Flensborg, Randers og nu Ballerup, altid med fokus på børnebiblioteket og børnekulturen.

Sideløbende med mit arbejde i Ballerup har jeg taget en diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge.

Udover at være en børnebibliotekar der synes at det er fedt at lave store arrangementer og betjene alle de mange forskellige lånere, er jeg også TR på Ballerup Bibliotekerne.

Jeg vil gerne være med til at arbejde for børnebiblioteker og børnebibliotekarer i BØFA-regi, da BØFA gør en stor indsats for at samle og formidle vores faglige viden og skabe rum, hvor vi kan mødes.

Vi er den største gruppe indenfor BF, og jeg synes det er vigtigt at der er mange til at løfte opgaverne i bestyrelsen, så det er glædeligt at flere meldte sig på banen til årets generalforsamling og jeg håber på at jeg kan få lov til at gøre en forskel i BØFAs bestyrelses fremtidige arbejde.

Rikke Skuldbøl – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Rikke SkuldbølKære medlemmer af BØFA

Jeg ønsker genvalg til BØFAs bestyrelse, hvor jeg har haft en plads i foreløbig en periode – og hvilken periode 

Mit navn er Rikke Skuldbøl. Jeg er leder af Faxe Kommunes Biblioteker, men har en baggrund som børnebibliotekar og ledende børnebibliotekar ved forskellige biblioteker, primært i Guldborgsund Kommune, siden jeg blev færdiguddannet i 1996.
Jeg er 37 år, bor i Vanløse og har to drenge på hhv. 12 og 15 år.
I min fritid er jeg aktiv sportsudøver og træner pt. til min første Ironman.

Som leder er jeg naturligvis bredt funderet, men børnekultur og børnebiblioteket har altid haft en særlig plads i mit hjerte.
Jeg nyder, at formidle min faglighed, som også er min ”private interesse”, og finder det derfor naturligt at fortsætte i BØFA for på den måde at bidrage i en stærk faglig funderet bestyrelse, som sætter medlemmerne højt og som ønsker at gøre en forskel.

Det ærgrer mig, at jeg desværre ikke har mulighed for at være til stede i dag. Dog håber jeg, at denne tekst har givet et lille indblik i Rikke og hvorfor hun (jeg) igen stiller op til BØFAs bestyrelse.

Malene Hansen – Kandidat til BØFAs bestyrelse

Malene HansenMit navn er Malene Hansen. I 2006 blev jeg ansat på NæstvedBibliotekerne som børnebibliotekar, og der er jeg stadig nu som udviklingskonsulent for børneområdet. Jeg brænder for børnebiblioteksarbejdet, og det er en særlig hjertesag for mig, at vi får lov til at være fagspecialister, derfor virker det også helt naturligt for mig at engagere mig mere i BØFAs arbejde. Jeg vil gerne arbejde for at styrke vores faglighed, skabe mulighed for at vidensdele og at gøre BØFA mere synlig.
Privat er jeg gift, har 2 hjemmeboende børn en pige på 8 år og en dreng på 12 år. Derudover er jeg bonusmor til 3 drenge på 26, 23 og 16 år samt bonusbedste for 3 skønne unger i alderen 1-3 år