Referat fra generalforsamlingen 2011

BØFAS generalforsamling søndag d. 2. oktober kl.13-14.45  afholdt på First Hotel Copenhagen

Fremmødte:    Anine Sander Kaas, Randers Bibliotek, Anne Marie Jensen, Fredensborg Bibliotekerne, Christine Kofoed, NæstvedBibliotekerne, Julie Arndrup, Gribskov Kommunes Biblioteker, Kirsten Dyhrberg Grønne, Aarhus Kommunes Biblioteker, Line Frølich, Biblioteket i Sønderborg, Lisbet Vincentzen, Odense Centralbibliotek,  Lone Helena Trans, Gribskov Kommunes Biblioteker, Louise Tøt, Det Grønlandske Landsbibliotek, Malene Hansen, NæstvedBibliotekerne, Mette Laustesen, Det Grøndlandske Landsbibliotek, Tenna Hedegaard Pedersen, Ballerup Bibliotekerne

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kirsten blev valgt til dirigent.

Line og Louise blev valgt til stemmetællere.

Malene blev valgt til referent.

 1. Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske revisorer
 2. 

  Julie aflagde årsberetningen, idet vores formand Anne-Christine Seidelin desværre pt. er sygemeldt. BØFA har ca. 450 medlemmer, og tilgangen er svagt stigende. Det gør os til den største faggruppe under BF.

Der blev afholdt BØFA-konference i 2009 i London. Konferencen var fuldt besat. Der har været afholdt fyraftensmøder på Planetariet og på Fyrtøjet i Odense.

BØFA-prisen 2010 gik til Maria Sjøblom for hendes arbejde med projektet i øjenhøjde med børn som i sidste ende gav os et tæt samarbejde med Ramasjang.

BØFA’s bestyrelse var på roadtrip 14 dage i USA fra Florida til Niagra Falls med besøg på over 10 børnekulturelle steder. Der blev løbende skrevet om turen via blog. Sidenhen har bestyrelsen skrevet artikler og afviklet 4 roadshows rundt om i landet.

Hjemmesiden er blevet til en blog og kan nu kommenteres og opdateres af alle. Tanken er at alle BØFAS medlemmer kan bidrage, hvis de har lyst. Kontakt Julie for password.

Vi har fået ny revisor som er statsautoriseret revisor Henrik Gislum.

Vi har modtaget tilbud om samarbejde fra andre af BF’s faggrupper, som vi da bestemt gerne vil deltage i.

 1. Regnskab for 2009 og 2010
 2. 

Regnskabet blev rundsendt og godkendt med følgende kommentarer. Der er ros til bestyrelsen for deres mådehold, men en opfordring til at bruge flere penge på revision, således at bestyrelsen kan bruge deres kræfter til andet. Derudover var der et ønske om at indtægter fra BF var mere udspecificerede. Bestyrelsen har oprettet et Visakort i forbindelse med deres rejse til USA og andet, så de slipper for at lægge penge ud selv.

Uddeling af BØFA-prisen 2011 til Teatret Gruppe 38

 1. Indkomne forslag
 2. 

Der var forslag om at vores fyraftensmøder bliver til temadage i stedet for. Det blev vedtaget. Derudover blev det foreslået, at man havde mulighed for at deltage i arrangementer via Skype eller der evt. kunne streames fra foredrag. Der var også ønske om indtryk fra udlandet via udenlandske oplægsholdere. Et andet ønske var at man kunne udmelde arrangementsdatoer tidligere eller at de var i en fastlagt periode så man kan planlægge efter det.

Bloggen skal bruges til stort og småt. Der skal lyde en opfordring til medlemmer om at lægge tips og ideer op på den, så vi kan vidensdele. Samtidigt kan vi konstatere at der ikke er mange der abonnere på bloggen. Husk at benytte jeres CB-møder til at minde om BØFA og bloggen og også gerne facebook siden.

 1. Budget forslag for 2011 og 2012
 2. 

Budgettet blev rundsendt og godkendt

 1. Forslag til kandidater
 2. 

 Følgende stiller op til BØFAS Bestyrelse:

Julie Arndrup

Anine Sander Kaas

Anne-Christine Seidelin

Rikke Skuldbøl

Tenna Hedegaard Pedersen

Anne-Marie Jensen

Malene Hansen

Da der var så få medlemmer fremmødte valgte vi at sende afstemningen ud til medlemmerne. Alle der stiller op sender en kort præsentation til Anine som kontakter BF og hører om vi kan bruge deres afstemningsmodul.

 1. Valg af stemmeudvalg

 Punktet blev overflødigt

 1. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant

 Kirsten og Aarhus på tager sig opgaven indtil videre

 1. Eventuelt

 Tiden var gået men der var heller ingen der havde noget til punktet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.