Rettelse til BØFA pris – Film-X

Der er desværre kommet afslag på ansøgningen til Egmontfonden. Der arbejdes i øjeblikket på andre løsninger med projektet og finde andre finansieringsmuligheder. Nomineringen fastholdes for FILM X ONLINE, da det stadig er et igangværende projekt, og nomineringen også går på forarbejdet og ideen! Bestyrelsen!

Hvem skal have årets BØFA pris?

De 4 nominerede til årets BØFApris er:

1. Mette Finderup – hvis Emmy- bøger bliver ved med at gå som varmt brød – SÅ dejligt med sjove bøger og dejligt med en forfatter der lykkes med at sprede sig over helt forskellige genrer.

2.Film X,som giver børn og unge mulighed for at afprøve film-mediet hands-on – og som nu via støtte fra Egmont-fonden og et samarbejde mellem DFI og Styrelsen for Bibliotek og Medier, etablerer studier på og samarbejde med landets 6 centralbiblioteker.

3.Teatret Gruppe 38, som nu næsten 40 år (jubilæum 2012) med Bodil Aalling (30 års jubilæum) som frontfigur stået for landsdækkende og formidabel børnekultur. Både meget dansk men sandelig også meget global i valget af historier. Bredt appellerende, men uden nogen sinde at gå på kompromis med en enestående kvalitets-bevidsthed.

4.Hovedredaktionen bag Pallesgavebod. Synes Tone, Lotte og Klaus har gjort et flot stykke arbejde med at få hjemmesiden godt op at køre og med at udbrede kendskabet til Palles univers.

Hvem skal have din stemme?
Send en mail til ask@randersbib.dk senest d. 22. august.

Læsning med succes

af Berit Olsesen Vang, Struer Bibliotek

Et spændende samarbejde med 2. kl. på en stor lokal skole i Struer, gav flot målbart resultat i børnenes læsetest.

Forsiden på Struer dagblad den 24.juni 2011 var:” Nu elsker børnene at læse bøger”.

Baggrunden for denne gode overskrift stammer fra et samarbejde mellem børnebibliotekarerne på Struer Bibliotek og to klasselærere på en af kommunens skoler.

For to år siden blev ideen født til et bredere samarbejde med nogle udvalgte klasser, da børnebibliotekarerne som altid gerne ville udbrede kendskabet til bibliotekets gode tilbud, og lærere og forældre gerne ville have dygtige læsere.

Rent praktisk henvendte børnebibliotekarerne sig til skolebibliotekskonsulenten, som så fandt to udvalgte klasser på en stor folkeskole, som havde mange tosprogede elever. Efter et par møder blev aftalen, at bibliotekarerne skulle deltage i et forældremøde med de to 2.klasser, hvor ideen blev præsenteret. Forældrene tog godt imod tilbuddet, så grundlaget for et samarbejde var absolut til stede.

I al sin enkelhed “adopterede” børnebiblioteket de to 2. klasser, som så ville bruge en til to timer hver uge til at begynde med på biblioteket, hvor børnebibliotekarerne lavede en kort introduktion af udvalgte bøger hver gang. Derefter skulle børnene selv være med til at finde frilæsningsbøger i samarbejde med læreren og bibliotekaren. Aftalen var, at børnene skulle låne et bestemt antal bøger, som var forudbestemt ud fra den enkelte elevs læsekompetencer, og samtidig var aftalen, at børnene kun måtte låne bøger. Andre materialer som spil og musik, måtte de låne i fritiden.

Ud over de almindelige biblioteksbesøg har klasserne haft forskellige udstillinger, som så har resulteret i besøg af børnenes familier på biblioteket, og bibliotekarerne aflagde klasserne et besøg i december måned med julegaver – læsning til juleferien. Den tætte kontakt betød, at bibliotekarer og elever arbejdede sig ind på hinanden, og bibliotekarerne fik et rigtigt godt og personligt forhold til børnene. I det hele taget har der været en rigtig god kontakt med både elever og lærere hele vejen igennem forsøgsperioden.

Med hensyn til hjemkaldelser/bøder holdt børnebibliotekarerne i starten meget øje med børnenes hjemlån, men målet var at arbejde hen imod, at børnene selv blev ansvarlige og opmærksomme på udlån og afleveringsfrister. Efterhånden som tiden gik, og børnene blev mere fortrolige med biblioteket, blev børnene selv meget bevidste om deres hjemlån. Så alt i alt har det ikke givet nævneværdige problemer, men har selvfølgelig krævet et lille ekstra arbejde på biblioteket.

Da eleverne startede i 3. klasse blev besøgene trappet ned til hver 3. eller 4. uge efter lærernes ønske, da de har brugt mange undervisningstimer på biblioteksbesøgene.

Læsetest med flot resultat

Nu hvor 3. klasse så er gået på sommerferie, og resultaterne fra klassernes læsetest er blevet vurderet, er den gode nyhed, at netop de to klasser har bestået læsetesten med et rigtigt flot resultat! Prøven blev af alle på nær to elever placeret i kategorien: “Læsningen er sikker og prøveresultatet uproblematisk”. På landsplan klarer de sig langt bedre end gennemsnittet, og børnene selv kan også tydeligt mærke forskel. De sidste to elever er godt på vej, men mangler hastighed. Sammenlignet med tidligere års prøver er det et vældigt fint resultat.

Vi har nu sagt farvel til 3. klasserne, og velkommen til et nyt samarbejde med to nye 2. klasser og glæder os til at involvere os i de nye elever. Vi føler, timerne er givet rigtig godt ud.

I sommerferien pakker børnebiblioteket så i øvrigt ferietasker til alle kommunens børn, et tilbud som bliver benyttet af rigtig mange, så det er ikke i Struer, at børnene bliver dumme i ferien.