Moesgaard Museum

”Man skal gøre fremtiden til en del af sig selv. Så kan man bedre forstå hvem man er nu” – David Bowie

Mange museer holder til i gamle bygninger, der egentlig ikke egner sig til formålet – det gælder ikke Moesgaard Museum. Bygningerne er nye og indrettet med moderne og nytænkende formidling for øje – og det mærkes når man bevæger sig rundt i udstillingerne.

De har gjort sig mange tanker om hvad de vil med formidlingen og hvordan.

De overordnede værdier er at mennesket skal være i centrum, der skal være en fortælling og man skal opleve Soft Power. Soft Power er plads til kreative og kunstneriske evner, samt evnen til at være nytænkende og ideskabende. Soft Power er også frirum til at tænke og filosofere.

På Moesgaard skaber de relationer til fortiden ved at bruge mennesket der ejede eller brugte en given ting til at fortælle historien om tingen – bl.a. er alt tekst i udstillingen i nutid.

Museet vil gerne leve op til bekendtgørelsen for Åben skole og kan derfor redegøre for læringsmål og didaktik.

Man kan sige: Keep it simple, stupid! – Du kan altid lægge ovenpå…

Efter introduktionen til museet blev vi delt i 2 hold. Det ene hold skulle på tur på Oldtidsstien og se vikingeudstillingen. Det andet tage udgangspunkt i Evolutionstrappen.

Turen på Oldtidsstien var en sansetur i skoven, hvor de fik udleveret en glasperle. Den skulle de bruge til at handle med en vikingepige de mødte ved åen. Tre perler for en amulet de skulle bruge i vikingeudstillingen.

Med udgangspunkt i Evolutionstrappen startede med et oplæg om evolution (Noter vedhæftet) og sluttede med croquis tegning af fortids mennesker. Der var 3 overordnede temaer: biologi, kultur og science fiction.

Vi fik udleveret et clipboard med 5 stykker papir – et til hvor opgave. Tegn det fortid menneske de bedst kan lide, tegn en detalje hvor vi er biologisk forskellige, tegn den person der ligner det første mindst, tegn en detalje der viser kultur eller mangel på kultur og til sidst tegn hvordan du tror vi ser ud i fremtiden inkl. alt hvad du ved om bl.a. evolution og teknik.

Forløbene er lavet til skoleklasser og er helt nye, så vi var de første til at prøvede dem. Derfor var det vigtigt at vi fortalte hvad vi synes og hvordan vi oplevede det hele.

MEN det vigtigste var at vi sagde JA og lukkede kritikeren inde og var åbne for opdagelsesrejsen.

Med udgangspunkt i evolutionstrappen

Digital formidling til børn. Hvor skal børnebibliotekerne sætte ind?

Ved Maria Sjøblom (Leder af Formidlingen ved Aalborg Bibliotekerne)

Maria stillede spørgsmål i plenum og prøvede at provokere os.

Hun talte om, hvor svært det er, at få alle landets biblioteker til at samarbejde om et fælles brand/profil og stillede spørgsmål til om vi vil det?

Hun mener, at det kunne være gavnligt, at have fælles brand og retning, men udvikling og beslutninger kan være tungt og fra salen blev nævnt, at faren kunne være at tilbuddet ville blive laveste fællesnævner.

Er børn så særlige, at de skal have deres eget bibliotek? Ja – det er vi vist enige om at de er. Børn har andre behov/krav til biblioteket end andre brugergrupper har.

Maria har medvirket i udarbejdelsen af Danskernes Digitale Bibliotek, Den digitale udvikling af børneområdet – oplæg til inspiration og diskussion (se vedlagte fil)

Det var meningen, at det skulle være en strategi, men endte med at blive et oplæg til inspiration og diskussion. Der var simpelthen for stor uenighed og derfor ser rapporten ud som den gør. Men kan det overhoved bruges til noget?

Der var i gruppen enighed om, at man var nødt til at arbejde med 2 målgrupper tweens og børnefamilier.

Man blev enige om en vision: Alle børn i målgruppen skal gennem biblioteket møde et tilbud, der styrker deres digitale dannelse, øger deres nysgerrighed og ansporer til selvstændig tænkning.

Vi skal være mere tilgængelige for målgruppen, men hvordan?

Er vi rustet til at lave den fedeste Snapchat kanal som børnene gider følge?

Kan vi hamle op med Youtube, Netflix og alle de andre platforme tweens bruger?

Har vi ressourcerne og knowhow til det?

Vil alle biblioteker være med til at betale nogen til at gøre det når det er så svært at få opbakning til Palles gavebod?

Og hvorfor kan vi ikke samarbejde om licenser? Skolerne betaler for skoletiden eller opfordrer til at logge ind via biblioteket!

Vi skal ikke have A og B-hold af forældre, der ikke kan hjælpe deres børn  – der må bibliotekerne på banen.

Der mangler et site til børnefamilierne og de mindste børn.

Innovative samarbejdspartnere – lokalt og nationalt.

Mulighed for teknisk at genbruge indhold fra Youtube, Facebook og lignede på f.eks. Palles Gavebod App.

Hvad er bibliotekernes kerneopgaver?

Børne bibliotekar? Formidler? Bibliotekar er ikke en beskyttet titel!

I Aalborg har man arbejdet med at definere hvad deres kerneopgave er og er fælles om at ville understøtte borgerne i at mestre livet.

Vi skal tale med politikere om borgernes evne til at mestre livet – det er noget de forstår.

Det er dyrt, hvis borgerne ikke kan det. Det er en stor samfundsgevinst at borgere kan hjælpe sig selv.

Hvilke kompetencer er vigtige for at vi kan udfylde det, der kræves?

Ide: Aalborg Bibliotek hjælper med at afholde børnefødselsdage i udlånet. Borde sættes op af personalet, men forældre holder det selv. Det giver mange nye lånere også borgere, der aldrig er kommet på biblioteket før. Hvis forældrene ønsker det kan de låne et sprogfitness kit og få hjælp til at komme i gang.

PP_digitalformidlingBØFA Den_digitale_udvikling_af_boerneomraadet

BØFA konference 2014

“Børnelitteraturen på bordet – i Bologna”

Bøfakonference-Bologne2014_V2_Page_1[1]BØFA har med konferencen i foråret 2014 valgt at sætte fokus på det derer bibliotekernes kerneopgave og som også er de fleste børnebibliotekarshjerteblod nemlig børnelitteraturen. Konferencen giver bud på formidling,mulighed for at møde dem der skaber litteraturen samt en unik mulighedfor at få et kig på morgendagens børnebøger når vi besøger den internationalebørnebogsmesse i Bologna. Desuden er konferencen på vanligvis et oplagt sted at dele erfaringer og netværke på tværs af landsdele,regionerog kommuner.

Program

Tirsdag d. 25. marts Kl.14.00 – 14.45

Ankomst og kaffe/kage på hotellet i Bologna.

Kl.14.45 – 15.00

Velkomst v/ Malene Hansen, Formand for BØFA

Kl.15.00 – 16.00

Boggnasker ved Finn Wraae.

Boggnasker.dk er gået fra at være en god idé til at være Danmarks største site for børn og unge om læsning. I løbet af i år har Boggnasker i samarbejde med børnebibliotekerne startet et større antal læseklubber op over hele landet. Finn Wraae fortæller om arbejdet med Boggnasker, fremtiden, apps og læseklubberne.

Kl.16.00 – 18.00

SMS Fix

Kan sms-noveller være med til at øge læselysten hos unge, der ikke har fået automatiseret deres læsning? I samarbejde med SMSpress og forfatterne Svend Åge Madsen, Kim Fupz Aakeson og Julie Hastrup har Aalborg Bibliotekerne udgivet 3 SMSnoveller skrevet til unge læsesvage. V/projektlederVita Andersen fra AalborgBibliotekerne.

Kl.18.00

Den gode ide!

Kim Fupz Aakeson fortæller om at fortælle historier, om hovedpersoner, den gode ide, dårlige arbejdsdage, moraler og Snehvide.

Kl.19.30

Middag. Vi spiser på hotellets dejlige restaurant.

Onsdag d. 26. marts

Kl.9.45

Fælles afgang mod Bologna Children’s Book Fair Bogmessen åbner kl. 10 og lukker kl. 18.30. Du oplever messen på egen hånd – kig evt. i det store program via nedenstående link. Man kan alliere sig med nogle af deandre børnebibliotekarer eller nyde stemningen alene. Husk kontanter hvis der skal købes ind! Du sørger selv for frokost.

Læs mere om bogmessen her: http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html

Kl. 19.30

Dejlig, tiltrængt og velfortjent middag på hotellet. Efter middagen er der Afterbooking i hotellets lounge. Glem trætheden i benene og hovedet og del dine oplevelser med de andre børnebibliotekarer! Det er tid til at vidensdele, netværke og smække benene op.

Torsdag d. 27. marts

Kl.9.20

Afgang fra hotellet. Vi mødes med bagage i lobbyen. Husk at tjekke ud inden afgangen.

Kl. 10.15

Guidet rundtur i Bologna

Kl. 11.45 -13.00

Frokost. Frokost på en restaurant i nærheden af Bolognas bibliotek.

Kl. 13.00 -14.00

Vi får en rundvisning og hører om projekter i børne- og ungdomsbiblioteket i Bologna.

Kl. 14.00 – 14.15

Afslutning ved Malene Hansen, formand for BØFA

Praktiske informationer:

Konferencen er kun formedlemmer af BØFA.

Tid: Tirsdag d. 25. marts til torsdag d. 27. marts 2014

Sted: AC Hotel by Marriott, Bologna,Via Sebastiano Serlio,28, 40128 Bologna

Tilmelding: Tilmelding sker via kalenderen på www.bf.dk

Pris: 1500,- for konferencen. Transport til og fra Bologna er for egen regning.

Alle bliver indkvarteret i dobbeltværelse. Husk at skrive navn på ved tilmeldingen hvis du har et særligt ønske til hvem der skal være din værelseskammerat.

Tilmeldingsfrist: D. 13. januar 2014

Ønskes der vegetarmad, så send en mail til Anine på aninekaas@gmail.com senest d. 1. marts.

Konferencen er først til mølle! Når du har fået en bekræftelse fra bf.dk, kan du gå i gang med at bestille flybilletter.

* Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.

Referat af BØFA konferencen i Vejle

Referat af BØFA konferencen 2012 – ”nedslag i børnebiblioteket”
Vi lever i en tid hvor kravene til bibliotekerne og personalet er høje, og vi skal konkurrere med nye digitale tjenester, forlystelsessteder, TV, spillekonsoller, museer og andre kultur institutioner. Derfor havde årets BØFA-konference titlen “Nedslag i børnebiblioteket”. Titlen refererer til ønsker fra BØFA medlemmer om at få fokus på det nære og konkrete i forhold hvordan børnebiblioteket anno 2012 og i fremtiden ser ud samt hvordan vi som biblioteker og fagpersonale kan skabe mere opmærksomhed om vores tilbud og kompetencer.

Programmets første oplægsholder var derfor Julia Lahme, www.julialahme.dk som er uddannet indenfor kommunikation og branding. Hun har i mange år arbejdet med branding i modebranchen, men mener at branding også er nødvendig set i forhold til kulturinstitutionerne, og her især bibliotekerne. Julia fortalte at for bibliotekerne er det stadig til dels svært at få kunderne ind ad døren og få dem til at bruge os mere/bedre. Og vi kan ikke forvente at fordi vores varer er gratis, så kommer kunderne stormende. For i dag er penge som sådan ikke et issue – børnefamilier vil gøre meget for deres børn, i dag er handelsvaren ikke penge, nej det er tid. Tid er det vi har mindst af så bibliotekerne skal brande sig selv på andre parametre end ”gratis” kortet. Det skal være interessant at komme på biblioteket. Vi skal tale til interesser og ikke være for generelle. Vi skal tale til DIG. Vi skal være bedre til at formidle vores arrangementer på en sjovere og mere personlig måde. Julias pointe er, at bibliotekerne arbejder indenfor den æstetiske verden – der forventes noget af et rum når man træder ind i det. Så udover rummet skal indbyde til oplevelse og til et længere ophold, så er der tre råd som kan give os bedre overblik og forbedre brandingen af vores bibliotek og arrangementer:

1. Basis: Værdi, Forventninger, bibliotekets valuta er tid

2. Midten: faglighed, ekspertise, pris konkurrence (kan vi ikke være med i), lave menukort med vores ekspertise til uddeling og på hjemmeside, facebook.

3. Toppen: hvordan gør vi tingene, forklarer hvad vi gør for kunden,

Tre-trins pyramiden kan bruges i forhold til at finde ud af hvad netop vores bibliotek er gode til og kan tilbyde brugerne. Lige nu i reklamebranchen kommunikeres der med angst: gør du ikke dette, så sker der dette. Bibliotekerne skal legitimere deres eksistens i verden – det er vi nødt til! Vi skal overveje hvad vi kommunikere ud til børnefamilierne – vi har ingen konsekvens i forhold til hvis folk ikke bruger os. Vi er der bare.

Vi har forskellige kundegrupper som skal formidles til på forskellig vis. Skriv en salgstekst til arrangementer hvor der forklares hvad folk kan lære/få ud af arrangementet, hvem der kommer og hvordan han/hun vil formidle sin viden. Skriv ikke i passiv form fx “Tag din yndlingsbog med hjem! Det er din den næste måned!” Vi skal være villige til at komme ud med vores viden og faglighed uden fremmedord. Vi skal gøre hvad vi er gode til – vi behøver ikke være lige gode til alt, så derfor kan vi differentiere sig fra de andre biblioteker. Man skal tage et valg og stå ved det.

Efter frokosten fortalte Anne Marie og Anine om IFLA satellit konference ”Breaking through boundaries” som foregik i Finland. Der var mange ting at fortælle for flere nationaliteter var samlet og havde forskellige tilgang til børn og unge, både i forhold til kulturel baggrund, men så sandelig også i forhold til økonomiske ressourcer. Anine og Anne Marie tog udgangspunkt i deres artikel ”The revenge of the nerds” hvor de mest aktuelle cases i forhold til nordiske og danske forhold bliver vendt. Det svenske sats ”TioTretton”, biblioteket for de 10-13 årige, er en stor succes. Her har denne aldersgruppe hele biblioteket for sig selv, hvor de kan boltre sig med at indspille musik, videoer, lave mad og teater samt læse og fordybe sig. Det norske ”PopCult” som satser på nørderne, og har inddelt bibliotekets materialer efter genrer og ikke aldersgrupper. Her er der altid mange til arrangementerne og events, for nørderne – dem der har interessen for et emne – de er gode til at sprede budskabet. Udover de afrikanske, russiske og asiatiske bud på biblioteker for børn og unge, så synes Anine og Anne Marie at australske, Leonee Derr’s oplæg omkring bibliotekskulturen i norden var vældig interessant for hun fortalte om de dilemmaer bibliotekerne skabte for sig selv. Hun påpegede at bibliotekerne gerne vil have de unge til at bruge biblioteket og de ressourcer vi kan tilbyde, men samtidig så lukkede vi af for dem ved at forbyde drikkelse og spisning, som jo så udelukker at de studerende kan bruge bibliotekets ressourcer i opgaveperioderne fordi de skal pakke alt ned for at gå ud og finde frokost. Disse oplæg viste tydeligt at de nævnte biblioteker havde taget både valg og fravalg for at tilgodese en bestemt målgruppe – de havde indset at de ikke behøvede at være gode til alt.

Sidste oplæg på dag 1 bød på Anne Linder, psykolog som fortalte om relationelle begreber i forhold til at sætte vores kompetencer i spil. Anne Linder forklarer at de relationelle forhold er usynlige, men kraftfulde. Men netop det at vi kan sige de til tider er konkrete, men usynlige gør dem håndgribelige. Hun gav flere eksempler på at vi godt ved at vi skal smile og være imødekommende i vores daglige arbejde, men i dag kan være en styrke at gøre lidt ekstra – altså gå lidt mere til grænsen. Være bedre til at skabe en forbindelse til vores brugere gennem snak, smil og berøring. Og her behøver berøring ikke at være et kram, men en simpel berøring i form af et håndtryk, let berøring af arm eller skulder kan gøre en stor forskel. Det kræver dog en ændring fra bibliotekernes og personalets side for selvfølgelig er det svært pludselig at skulle være mere ”intime” med sine lånere, men selv små ændringer kan være med til at ændre bibliotekernes og personalets image.

For at få bragt dette ind i hverdagen satte hun det i perspektiv, nemlig at relationer er vigtige for vores sundhed – det ser vi med egne børn. Gode relationer er godt for vores helbred og det modsatte er gift for kroppen. Relationer er limen der holder vores liv sammen. At være et stærkt individ er en person med et godt netværk og gode relationer. Så for at få det i vores hverdag og arbejdsliv foldede hun de 8 guidelines ud:

Den følelsmæssige dialog
1. Vis glæde
2. Se initiativ
3. Inviter til samtale
4. Giv anerkendelse
Den meningsskabende dialog
5. Fang barnets opmærksomhed
6. Fasthold barnets opmærksomhed
7. Fold barnets oplevelse ud
Den guidende/vejledende dialog
8. Fortæl barnet hvad det må og skal – trin for trin

Disse guidelines gælder ikke kun for børn – man kan godt skifte barn ud med voksen/bruger. Som Nr. 8 viser så er det selvfølgelig i orden at sætte rammer for hvad der er tilladt og ikke tilladt, men brug ikke sætningen: du må ikke, brug i stedet du må gerne! Vend negative vendinger til noget positivt. Det skaber arbejdsglæde og giver stemning. Det fremmer lysten til at blive og udforske stedet for hvem vil ikke gerne blive på det dejlige bibliotek med de søde smilende medarbejder som tager sig af MIG og ser MIG ☺

Vi sluttede dag 1 med at se sidste års vinder af BØFA-prisen, Gruppe38 som fremførte et af deres stykker og derefter overraktes BØFA-prisen til Teatercentrum som står for verdens største teaterfestival. De blev utrolig glade for prisen og takketalen kan læses på bloggen www.boefa.dk.

Konferencens anden dag blev indledt af www.sommer-larsen.dk som har et indretningsfirma, hvor de laver special-designet møbler og rum til institutioner og biblioteker. De gav et praktisk indblik i hvordan man kan indrette biblioteksrummet og gøre dem mere spændende, men også brugbare i forhold til den mere traditionelle biblioteksindretning. Gennem billeder guidede de os igennem forskellige former for indretnings fejl og mangler på biblioteker fx så vi billeder af skiltning eller mangel på samme, som tydeliggjorde at skiltning er nødvendig og skal gennemtænkes så vores brugere kan finde materialerne og ikke føler sig fristet til at give op og forlade stedet. Flere af disse billeder kan ses på BØFAs facebook gruppe, under billeder. Tjek dem ud – der er masser af inspiration at hente.

For at følge op de praktiske råd konferencen skulle give videre havde vi besøg af krea-mennesket Trine Kok, som er uddannet lærer og i mange år har arbejdet med kreative workshops for og med børn. Hun gav flere gode råd til hvordan bibliotekerne kan skabe kreative workshops for og med børn, som er sjovt og spændende. Hun påpegede en af de fejl, som alle har en tendens til at lave, nemlig at have for mange jern i ilden i forhold til workshoppens mål. Børn er dejligt uforudsigelige, så man når aldrig det man har planlagt. Så planlæg få ting og nyd dem man når ☺ Trines råd er at at gennemtænk hvad du vil med workshoppen, planlæg ikke for meget og vær realistisk. Trine har en blog, hvor hun øser ud af alt sin erfaring, som alle er velkommen til at nyde godt af – www.trinekok.dk. Udover blogs så fremhæver hun også pinterrest, krea-bøger, nyhedsbreve og så har vi selvfølgelig muligheden for at gå lige til åren, så spørg børnene ☺

Sidst, men ikke mindst så afsluttede Majken Jørgensen konferencen med at fortælle om atmosfærer i rum og om det er mere og andet end subjektivt oplevede stemninger, og er det muligt at indkredse dem og benytte os af den viden i biblioteksrummet. Majken kobler begrebet stemning med Sommer-Larsens oplæg, hvor de fortalte om lysets betydning for stemningen og informationsværdien i et rum. Hun understregede at lys kan gøre en stor forskel i et rum og skabe stemninger alt efter humør. Hun gør det klart at fortællinger og følelser er i centrum når vi taler om stemning i biblioteket. Hvis der er rart for brugerne at være, så bliver de også længere. Majken sluttede med at vise forskellige billeder hun selv har tager, hvor hun viser mulighederne i at tænke udenfor boksen og dermed være med til at skabe stemninger og dermed være med til at fortælle en historie. Hun taler om at iscenesætte rummet og bruge årstider, mennesker, farver og former til at dekorere og skabe rum i rum. Majkens oplæg kan sættes i relation til hele konferencens tematik, nemlig hvad kan vi som bibliotekarer og biblioteker gøre for at indbyde folk til at komme ind og gøre brug af vores kompetencer og tilbud, som ofte er super gode og opfindsomme. Vi er i stor konkurrence med alle de andre kulturtilbud, som børnefamilier bliver bombarderet med så vi skal til at se på os selv og turde differentiere sig selv i forhold til andre biblioteker. Vi behøver ikke være ens og tilbyde det samme – vores kerneværdier & ydelser er de samme, men mennesker er forskellige og ligeså er deres interesser.

BØFA takker for det store fremmøde til årets konference og er glad for den feedback vi modtog. Vi arbejder for jer og ønsker at gøre det så godt som muligt, så vi tager det hele til efterretning. Vi kan alle blive bedre til vores job, også det frivillige så vi ser frem til næste konference og håber på jeres opbakning ☺ I er altid velkomne til at sende os ris & ros samt ideer til fremtidige temadage og konferencer på boefabestyrelse@gmail.com

Tak for denne gang.

Bedste hilsner fra BØFA

Kits Corner

BØFA konferencen bød på mange input både fra oplægsholdere og deltagere. FaaborgMidtfyn Bibliotekerne fortalte om deres kreative hjørne, Kits Corner, kreativ læring på en leanagtig fabriksmåde, der faktisk virker med minimum af udgifter og personaleforbrug. Så ønsker I mere information om det kreative hjørne, Kits Corner så er I velkomne til at skrive til kma@faaborgmidtfyn.dk

BØFA konference 2012

BØFA konference 2012 – nedslag i børnebiblioteket.

8.-9. oktober 2012

8. oktober

9.30 – 10.00 Ankomst og morgenmad

10.00-10.10 BØFAs formand Anne Christine Seidelin byder velkommen

10.10 – 12.00 Branding og markedsføring af tiltag på vore biblioteker kan være vanskeligt tilgængelige størrelser. Julia Lahme giver os teoretisk og praktisk undervisning i hvordan vi, trods ofte begrænsede midler, får kommunikeret vore budskaber ud til dem, vi gerne vil nå. Julia Lahme driver kommunikationsbureauet Lahme, hvor hun sammen med sine kollegaer arbejder for især fødevare- og modebranchen.

12.00 – 13.00 Frokostbuffet inkl. 1 vand/øl

13.00 – 14.00 Anine og Anne Marie fra BØFA´s bestyrelse fortæller om deres oplevelser på konferencen Libraries for Young People: Breaking through boundaries i Finland.

14.00 -16.00 Relationskompetencer – Hvad er det? Anne Linder, Psykolog, giver en kort introduktion til de relationelle begreber samt til hvordan vi kan sætte os selv og vores relationelle kompetencer i spil til gavn for og glæde for alle.

16.00-18.00 pusterum.

18.00 – 19.00 Teateroplevelse med Gruppe 38, BØFA-prisvinder 2011

19.00 Overrækkelse af BØFA prisen 2012

19.15 – ? Festmiddag

 

9. oktober

7.00 – 9.00 Morgenmad

9.00 – 10.45 VM – Visual mechandising. Belysning, inventar, farver, skiltning og indretning. Hvordan får vi formidlet vores materialer bedst muligt og gjort vores biblioteksrum indbydende for vores lånere. Leo Sommer, Leder af Dekoratørskolen i Svendborg giver tips.

10.45 – 11.35 eBøger og apps. Kasper Syhler, redaktør på www.borneboger.nu kommer og fortæller om emnet.

11.35 – 12.25 Trine Kok, kreamanisk og selvstændig på www.trinekok.dk, giver tips og tricks til hvordan du nemt og billigt kan indføre kreaworkshops i dit bibliotek – og selv stå for dem!

12.15 – 13.00 Frokost inkl 1 vand/øl

13.00 – 14.30 Atmosfærer i rum. Hvis atmosfære er mere og andet end subjektivt oplevede stemninger, er det så muligt at indkredse dem? Og hvis det er muligt kan vi så benytte os af den viden i bibliotekets rum? Majken Jørgensen lægger op til debat om begrebet stemning og atmosfære. Afsættet tages to steder: i en splinterny kandidatafhandling om emnet og i en mangeårig praksis. Majken Jørgensen er bibliotekskonsulent i Helsingør, bibliotekaruddannnet, BA i Litteraturvidenskab og cand.mag. i Moderne Kultur

14.45 – 15.00 Anne Christine Seidelin, BØFAs formand, opsumerer på konferencen.

Praktiske informationer:

Konferencen er kun for medlemmer af BØFA.

Tid: Mandag d. 8. oktober til tirsdag d. 9. oktober 2012

Sted: Torvehallerne i Vejle, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle. Tlf. 7942 7900

Tilmelding: via kalenderen på www.bf.dk

Pris: 1195,- Alle får enkeltværelse.

Tilmeldingsfrist: d. 2. september 2012.

Ønskes der vegetarmad, så send en mail senest d. 14. september til Anine på ask@randersbib.dk

Beretning fra BØFA-konferencen i Legoland 2011 – Del 3

Konsulent Hanne Boutrup, der tidligere har arbejdet for LEGO, fortæller om børn, leg og læring set med LEGOs øjne

Børn bruger produkter til at kommunikerer med og til at opdage verden med. At der skal være en sammenhæng mellem udfordring og evner er en af tankerne bag LEGOs udvikling af legeredskaber, det er processen der tæller.

Verden har ændret sig og dermed også leg og LEGO. Før var leg og læring adskilt, i fritiden kunne børn lege og i skolen skulle de lære. Nu hedder det leg & læring, derfor har LEGO for eksempel produceret Mindstorms robotterne.

Produkter skal være universer og et legeunivers skal have mange lag. Legekultur er ikke længere noget, der går i arv. I dag er der mere fokus på den status som legeredskaberne giver barnet. Børn samler på noget af mange forskellige årsager: Kontrol, konstruktion, katalogisering, kommunikation og kærlighed. Spørgsmålet for LEGO er hvordan de gør det fedt netop at samle på LEGO.

Børns udvikling er grundlaget for udvikling af LEGO. Børn er født til at lære og de starter tidligt med at udforske verden. LEGO har udviklet en model: ”Det hele barn, en udviklingsguide” Den giver et bud på hvordan LOGO kan ramme børnenes niveau og behov samt de aktuelle legetrends.

Efter dette oplæg blev det vores tur til at bygge med legoklodser. Vi fik hver en pose med forskellige klodser og første opgave var at bygge et højt og stabilt tårn på 2 minutter. Derefter fortalte Hanne at når vi får en udfordring bliver hjernen så optaget at den tager over og vi koncentrere os så der bliver stille, og det var lige det der blev.

Også ved de to næste opgaver: Byg et billede af din arbejdsplads og Byg en god kollega.

To minutter til hver opgave og vi skulle fortælle historien om figuren til dem vi sad ved siden af. Det var vældig underholdende.

 

Hanne sluttede af med at stille os to spørgsmål, som vi kunne tænke over:

1) Hvilke kerneværdier tilbyder vi børn med vores produkt?

2) Hvordan vil vi via produktet og markedsføring formidler de værdier til børn?

Beretning fra BØFA-konferencen i Legoland 2011 anden del

af  Kirsten Dyhrberg Grønne

Marisa Conner, der er koordinator for børneområdet i Baltimore County Public Library, fortæller  om tankerne omkring tidlig indlæring

Hvorfor skal børn lege på et bibliotek? Det skal de fordi leg i aktive læringsmiljøer understøtter tidlig sprogudvikling. Hjernen udvikles i samspil med andre og jo flere sanser, der bruges jo flere forbindelser dannes der mellem hjernecellerne. Når mennesker er glade kan de bedre lære noget, ligesom børn i et varmt og kærligt miljø lærer bedre. Blandt andet derfor opfordres personale og frivillige i Storyville til at sige goddag med et smil og gerne i børnehøjde.

Marisa fortæller at også i USA er skoler og børnehaver under pres i forhold til test, hvor børn helst skal kunne læse som 3-årig. Marisa mener det er vigtigt for bibliotekerne at være en naturlig del af uddannelsesbegrebet, så de ikke bliver sparet væk.

Biblioteker kan være med at give børn interesse og glæde ved bøger. Mange familier har ikke bøger hjemme, men bibliotekerne kan hjælpe ved at fortælle hvor vigtigt det er at læse for sit barn og snakke med det, gerne på det sprog man selv er bedst til.

Marisas forslag til små og billige ændringer i biblioteketPersonalet kan tænke over at placere bøgerne i nærheden af det sted hvor det giver mening, for eksempel ved en udstilling eller en aktivitet. Man kan også skabe små aktivitetsrum i biblioteket ved et møbel med kasser og en opslagstavle. Lav en god vejledning så hjælper publikum med at holde orden. Både store og små dukketeatre kan bruge, lad bøger med kendte historier inspirere børn og forældre, det hjælper dem til at fokusere.

I Baltimore fik alle biblioteker magnetiske reolgavle med magnetiske bogstaver, det gav mange muligheder for leg og læring. Tematæpper er også en god inspiration til aktivitet.

Sommerbogen har de også i USA, det hedder Summer reading Club.

One World, Many Stories

I Baltimore arbejder skolerne og biblioteket sammen om denne aktivitet De mindste børn skal læse 20 lette bøger før de kan få en præmie, de større børn kun tre.

Desuden sælges en t-shirt med årets tema.

I Baltimore kan småbørnsfamilier også deltage i ”Læs-højt-for-mig-sommerbog”

www.bcpl.info/kidspage/summerreading.html

www.bcpl.info/kidspage/kids_src_preschool.html