Munkekærskolen

Skolebiblioteket på Munkekærskolen
Written by Nicolai Nyströmer
Monday, 19 January 2009 09:39
Munkekærskolens bibliotek har en stab af særdeles engagerede bibliotekarer, som gør et stort stykke arbejde for at gøre livet lettere for skolens lærere. Under Dansk Naturvidenskabsfestival hjælper de lærerne med at sætte fokus på naturfag.

På Munkekærskolen i Solrød er der stor fokus på naturfagene. Dette skyldes ikke mindst de fire skolebibliotekarer på skolen, hvoraf jeg mødte Kate Gondolf Trebbien og Dorthe Wiese. De gør et stort stykke arbejde for at fremme naturfagene på den store skole, der har mere end 900 elever og 80 lærere. Under Dansk Naturvidenskabsfestival arbejdes der i alle fag med emner, der har relation til festivalens tema, og skolebiblioteket fungerer som koordinator for aktiviteterne. Der er gang i den på hele skolen, som også er massivt repræsenteret i dette års Masseeksperiment med hele 29 klasser fra 0. til 9. klasse. Derudover skal 7.-9. klasse en tur på Rådhuspladsen i København, hvor de skal besøge Den Naturvidenskabelige Landsby.

Forsøg i frikvarteret
Det er op til de enkelte lærere på skolen, hvordan de vil vinkle undervisningen i forhold til festivalen, og biblioteket spiller en stor rolle i denne sammenhæng. Skolebiblioteket har taget sig af de forberedelser, der skulle laves, inden festivalugen gik i gang, og på lærerværelset er et par borde pakket med remedier, som skal bruges til forskellige forsøg. Eksempelvis står der flasker med frugtfarve, kander og skåle, som skal bruges til Masseeksperimentet, de indkøbte festivalkasser er pakket ud og stillet op, og der er lagt forslag frem til forsøg og eksperimenter.

Foruden de aktiviteter, som finder sted ude i de enkelte klasser, er der i 10-frikvarteret hver dag fremvisning af forskellige naturvidenskabelige forsøg. Det er eleverne selv, der indtager rollen som videnskabsmænd, og denne tirsdag er det en 2. og en 5. klasse, der står for det. Det er frivilligt, om de andre elever vil komme og kigge på forsøgene, men interessen er stor, og der er rift om pladserne. Eleverne fra 2. klasse viser, at man kan flytte et stykke papir uden mønten, som ligger på papiret, flytter sig, og ved hjælp af to stykker papir og en blyant fremstiller en pige en lille tegnefilm med en hoppende mand.

Eleverne fra 5. klasse har haft fingrene lidt længere inde i kemikalieskabet, og ved at bruge en ballon, der er fyldt med bagepulver, og en flaske med lidt eddike viser de, at man kan puste en ballon op uden at bruge munden. Æg bliver suget ned i glasflasker, og i nogle sammentapede plastikflasker, der indeholder en grøn væske, kan man fremstille sin egen lille tornado. Da forsøgene er vist frem, er frikvarteret ved at være slut, og tilskuerne klapper af eleverne bag forsøgene.

Fokus på naturfag
De sidste to år har biblioteket været med i projektet ’Naturfag på Skolebiblioteket’, som er blevet til i samarbejde med Solrød Kommunes naturfagskonsulent. Ved at deltage i projektet har de forpligtet sig til, at naturfagene skal have en fremtrædende rolle på skolebiblioteket, og dette kommer til udtryk på mange måder. Først og fremmest er der løbende udstillinger, som er naturfagligt relevante, og derudover arbejder bibliotekarerne for at gøre livet som naturfagslærer på Munkekærskolen sjovere og lettere. Et eksempel på dette er ’Ekskursionsbasen’.

Ekskursionsbasen
Der har de sidste par år været stor lærerudskiftning på Munkekærskolen. Omkring halvdelen af lærerstaben er kommet til inden for de sidste to år, og som ny lærer kan det være svært at overskue, hvad der er af ekskursionsmuligheder i lokalområdet. For at gøre det lettere for de nye såvel som de gamle lærere har biblioteket oprettet Ekskursionsbasen. Denne er en del af bibliotekets hjemmeside, og lærerne kan hér finde en oversigt over forslag og vejledninger til ekskursioner. Det er lærerne selv, der bidrager til Ekskursionsbasen, og den medvirker altså til, at en masse nyttig viden ikke går tabt, når en lærer stopper på skolen.

Biblioteket klarer forberedelserne
Et andet eksempel på nytænkning på skolebiblioteket er de såkaldte ekskursionskasser. Når en klasse skal på tur – og især når det er i naturfagligt øjemed – er der gerne en masse ting, som skal forberedes. Det kan medvirke til, at det bliver uoverskueligt for en lærer at komme af sted. For at undgå denne situation, kan lærerne låne ekskursionskasser på skolebiblioteket. Kasserne varierer alt efter hvilken ekskursion, der er tale om, og de indeholder alle de hjælpemidler, som skal bruges på den pågældende tur. Derudover indeholder den en kort vejledning til turen, forslag til brev til forældrene, forslag til læringsmål for turen og lignende. Alle disse ting er med til at gøre en måske ellers temmelig omfattende ekskursion langt mere overskuelig – kassen står bare klar til afhentning i en cykelvogn på biblioteket.

Et bibliotek i udvikling
Næste tiltag på biblioteket er opstillingen af ’Georgs hjørne’. Her bliver et problem stillet op, og eleverne kan så byde ind med forslag til, hvordan det bliver løst. Hvad fremtiden derudover bringer er endnu uvist, men bibliotekarerne er enige om, at deres hverdag bliver langt sjovere, hvis deres bibliotek konstant er i udvikling.