Er du nyt medlem af BØFA’s bestyrelse?

Du har mulighed for store oplevelser som medlem af BØFA’s bestyrelse. Læs her om Julie’s..

Jeg har siddet i bestyrelsen for BØFA i ni år, og her er lidt om hvordan det ændrede mit liv.
Faglighed. Gennem arbejdet med at arrangere bl.a. temadage og konferencer er min faglighed vokset i flere retninger. Både mht organisering, strukturering, værtsskab og planlægning, men også mht det indholdsmæssige – hvad rører sig, hvad er nyt, hvad laver vi rundt omkring i landet og i udlandet?
Netværk. Jeg har mødt så mange mennesker. Bibliotekarer, forskere, undervisere, forfattere og mange andre, som vi har samarbejdet med og haft dialog med.
Nysgerrighed. Jeg elsker at vide, hvad der foregår. At se sammenhænge mellem politiske beslutninger, strømninger i tiden og hvordan vi fortolker det rundt om på bibliotekerne.
Venskab. Gennem arbejdet, møderne og studieturene har jeg fået nogle dejlige venner.
Karriere. Alt det ovenstående har været med til at jeg er hvor jeg er i dag. Noget har ført til noget andet, ideer, muligheder, netværk, viden, alt bidrager til ens faglige og personlige udvikling.
Julie Arndrup, børnebibliotekar, mediedarling og hovedbestyrelsesmedlem i BF.

Skriv til Bestyrelsen her hvis du er blevet fristet – også selvom du ikke kan komme til generalforsamlingen.

Invitation til generalforsamling

Så er invitationen ude – tilmelding på BF’s kalender fra uge 3.

BØFA generalforsamling 2017

Har du ikke modtaget nyhedsbrevet selvom du er medlem af BØFA?

 • Er din e-mailadresse opdateret hos BF?
 • Tjek dit spamfilter, uønsket mail og diverse sorteringsmappe som bl.a. G-mail har – måske ligger mailen der….

Generalforsamling

BØFA holder generalforsamling torsdag d. 6. April 2017 kl. 16 på KulturØen i Middelfart.

Dagsorden og program vil blive offentligt gjort her og på BØFA’s Facebook gruppe.

Forslag til ændring af BØFA’s vedtægter skal sendes til bestyrelsen på mail senest 6. januar 2017.

Øvrige forslag skal også sendes på mail til bestyrelsen senest 2. februar 2017.

Referat fra Generalforsamlingen 2015

Kl.10.30-12.00: Generalforsamling i BØFA 18-04-2015

  • Punkt 1: Valg af dirigent Anne Christine blev valgt som dirigent Tenna Pedersen blev valgt som referent
  • Punkt 2: Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske revisorer Formanden Malene Hansen fortalte om årenes højdepunkter bl.a.: BØFA bestyrelsens studietur til London BØFA pris 2014 – Lotte Lykke Simonsen Konference i Bologna 2014 Temadag BØFA pris 2015 – Rachel Röst Samarbejde med de andre faggrupper Velfungerende facebook side, men hjemmesiden har til gengæld været ramt af hackerangreb og trænger til at blive opdateret BØFA har blandet sig i den offentlige debat – bl.a. vedrørende diskussionen om mærkningen af børnebøger Bemærkninger fra de kritiske revisorer: Eneste bemærkning var ang. leje af Toldkammeret i forbindelse med Temadag, som de kritiske revisorer fandt, var meget høj, men det blev tydeliggjort på GF at lejen også dækkede forplejningen af deltagerne hele dagen. Derudover blev det specificeret at regninger bør betales det år de udstedes.
  • En deltager udtrykte ønske om at regnskab og budget sendes ud inden GF, eller lægges på hjemmeside, og det tages til efterretning
 • Punkt 3: Fremlæggelse af regnskabet v/revisor Henrik Gislum Ingen bemærkninger til det fremlagte regnskab, udover at BØFA har et stort indestående
 • Punkt 4: Indkomne forslag Ingen indkomne forslag
 • Punkt 5: Budgetforslag Der blev nævnt at vi kunne øge beløbet til BØFA-prisen, men det vil kræve en vedtægtsændring og derfor blev det en opfordring til den nye bestyrelse at få kigget på det ønske. Derudover var der en generel opfordring om at få brugt vores penge
 • Punkt 6: Forslag til vedtægtsændringer BF har lavet nye retningslinjer for forholdet mellem BF og faggrupperne, og de er taget til efterretning. De nye retningslinjer kan ses på BF’s hjemmeside.
 • Punkt 7: Forslag til kandidater til bestyrelsen Anne Gry Bodin – Hornbæk Bibliotek / Helsingør kommunes biblioteker Kian Kestler – Vallensbæk Bibliotek Anine Kaas – Aalborg Bibliotekerne Lars Rune Jørgensen – Christine Christensen – Allerød Biblioteker Tenna Pedersen – Ballerup Bibliotekerne
 • Punkt 8: Valg af stemmeudvalg Udgår
 • Punkt 9: Valg til bestyrelsen Alle kandidaterne blev valgt ind
 • Punkt 10: Valg af to kritiske revisorer og en suppleant Anne Overlund-Sørensen – Solrød Bibliotek Julie Arndrup – Københavns Biblioteker Bodil Annette Beck – Horsens Kommunes Biblioteker – suppleant
 • Punkt 11: Eventuelt Malene gjorde opmærksom på at der er netværksseminar d. 26. maj, for faggrupperne i BF – se mere på BF’s hjemmeside Det blev nævnt at bestyrelsen kunne inddrage andre i fodarbejdet fx omkring konferencer og store temadage, hvor der er meget arbejde
 • Tak for et godt møde og en spændende omvisning efterfølgende på museet

Årsrapport BØFA for 2013 Årsrapport BØFA for 2014

Referat af generalforsamling d. 20.4.13.

Først og fremmest – tusind tak for en rigtig hyggelig og dejlig dag til de fremmødte. Det var spændende at se Nordisk Film og høre de skøre historier om Ole Olsen og Løvejagten. Vi morede os i hvert fald, og var glad for at tilbringe sådan en fin solskinsdag sammen med så søde kolleger fra hele landet.

1. Julie valgt som referent, Anne Christine valgt som dirigent, stemmetællere er Marie og Malene.

2. Årsberetning og formandens beretning. BØFA har arbejdet med følgende de sidste to år: forsøgt at etablere samarbejde med andre af BF´s faggrupper, indtil nu uden held. Konference 2012 i Vejle, pæn succes, BØFA prisen 2012 gik til Teatercentrum. Medlemstallet ligger stabilt på 450+. Vi havde en fuldt booket temadag på Aros, som var en god og inspirerende oplevelse for alle. Facebook siden er tiltagende aktiv. Mange medlemmer bruger den til at spørge, diskutere, informere, efterlyse osv. Vi havde to bestyrelsesmedlemmer med på IFLA konf. i Finland, og deraf kom et oplæg på årets konf. og en artikel i Danmarks Biblioteker.

3. Revisoren gennemgik regnskabet for 2011-12. Det ser fint ud. De kritiske revisorer havde en lille anmærkning, man skal så vidt muligt altid huske at anføre anledning på bilagene. Dette tilstræbes, men kan være svært med f.eks. togbilletter købt på telefon og andet i samme stil.

4. Der var ingen rettidigt indkomne forslag. Helene fra Farum foreslog en undersøgelse af hvordan tilførslen af nye opgaver som borgerservice, pas, kørekort m.m. påvirker betjeningen af børn i bibliotekerne. Marie, vores kontaktperson i BF, mente at der måske allerede er lavet tilsvarende undersøgelser og vil undersøge dette, samt tage emnet op i hovedbestyrelsen. Julie og Malene følger op på dette.

5. Budgetforslag. Ingen forslag til ændringer. Vi bibeholder kontingentets størrelse.

6. Valg til bestyrelsen. Alle genopstiller undtagen Anne Marie, der har fået arbejde som voksenbibliotekar. Alle opstillede er genvalgt, og bestyrelsen består således stadig af Julie Arndrup, Gribskov, Anine Kaas, Aalborg, Anne Christine Seidelin, Helsingør, Tenna Hansen, Ballerup og Malene Hansen, Næstved.

7. Der vælges to kritiske revisorer og en suppleant. Dette blev Naja og Christine fra Allerød, samt Kirsten fra Århus, som suppleant.

8. Eventuelt. Kirsten fra Århus fortæller at de planlægger en temadag om børnelitteratur skrevet kun til  iPad/tablets, i september, og hvis man kender til gode eksempler må man meget gerne kontakte hende. Det lyder spændende!

Tak for god ro og orden.

BØFA Generalforsamling Lørdag 20. april 2013

Dagens program:
10.15 – 10.30 Velkomst v/Anne Christine Seidelin, BØFA’s formand
10.30-12.00 Omvisning på Nordisk Film. Træd ind i en verden af isbjørne og filmmagi, når Nordisk Film slår portene op til de røde filmstudier i Valby.
12.00—12.30 Frokost

12.30—14.00 Generalforsamling

14.00 – 14.10 Afslutning

Tilmelding via BF’s kalender senest d.8. april 2013.

BØFA Generalforsamling Lørdag d.20. april 2013

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske Revisorer.
3. Regnskab for 2011 og 2012
4. Indkomne forslag
Bemærk: ”Forslag til ændringer af faggruppens vedtægter skal være fag- gruppen i hænde senest 3 måneder før GF. (20. januar) Øvrige forslag skal være faggruppen i hænde senest 6 uger før. (9. marts)
Mail forslag til ask@randersbib.dk
5. Budgetforslag for 2013/2014 med forslag til kontingentets størrelse
6. Forslag til kandidater til bestyrelsen
7. Valg af stemmeudvalg
8. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant

Referat fra generalforsamlingen 2011

BØFAS generalforsamling søndag d. 2. oktober kl.13-14.45  afholdt på First Hotel Copenhagen

Fremmødte:    Anine Sander Kaas, Randers Bibliotek, Anne Marie Jensen, Fredensborg Bibliotekerne, Christine Kofoed, NæstvedBibliotekerne, Julie Arndrup, Gribskov Kommunes Biblioteker, Kirsten Dyhrberg Grønne, Aarhus Kommunes Biblioteker, Line Frølich, Biblioteket i Sønderborg, Lisbet Vincentzen, Odense Centralbibliotek,  Lone Helena Trans, Gribskov Kommunes Biblioteker, Louise Tøt, Det Grønlandske Landsbibliotek, Malene Hansen, NæstvedBibliotekerne, Mette Laustesen, Det Grøndlandske Landsbibliotek, Tenna Hedegaard Pedersen, Ballerup Bibliotekerne

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kirsten blev valgt til dirigent.

Line og Louise blev valgt til stemmetællere.

Malene blev valgt til referent.

 1. Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske revisorer
 2. 

  Julie aflagde årsberetningen, idet vores formand Anne-Christine Seidelin desværre pt. er sygemeldt. BØFA har ca. 450 medlemmer, og tilgangen er svagt stigende. Det gør os til den største faggruppe under BF.

Der blev afholdt BØFA-konference i 2009 i London. Konferencen var fuldt besat. Der har været afholdt fyraftensmøder på Planetariet og på Fyrtøjet i Odense.

BØFA-prisen 2010 gik til Maria Sjøblom for hendes arbejde med projektet i øjenhøjde med børn som i sidste ende gav os et tæt samarbejde med Ramasjang.

BØFA’s bestyrelse var på roadtrip 14 dage i USA fra Florida til Niagra Falls med besøg på over 10 børnekulturelle steder. Der blev løbende skrevet om turen via blog. Sidenhen har bestyrelsen skrevet artikler og afviklet 4 roadshows rundt om i landet.

Hjemmesiden er blevet til en blog og kan nu kommenteres og opdateres af alle. Tanken er at alle BØFAS medlemmer kan bidrage, hvis de har lyst. Kontakt Julie for password.

Vi har fået ny revisor som er statsautoriseret revisor Henrik Gislum.

Vi har modtaget tilbud om samarbejde fra andre af BF’s faggrupper, som vi da bestemt gerne vil deltage i.

 1. Regnskab for 2009 og 2010
 2. 

Regnskabet blev rundsendt og godkendt med følgende kommentarer. Der er ros til bestyrelsen for deres mådehold, men en opfordring til at bruge flere penge på revision, således at bestyrelsen kan bruge deres kræfter til andet. Derudover var der et ønske om at indtægter fra BF var mere udspecificerede. Bestyrelsen har oprettet et Visakort i forbindelse med deres rejse til USA og andet, så de slipper for at lægge penge ud selv.

Uddeling af BØFA-prisen 2011 til Teatret Gruppe 38

 1. Indkomne forslag
 2. 

Der var forslag om at vores fyraftensmøder bliver til temadage i stedet for. Det blev vedtaget. Derudover blev det foreslået, at man havde mulighed for at deltage i arrangementer via Skype eller der evt. kunne streames fra foredrag. Der var også ønske om indtryk fra udlandet via udenlandske oplægsholdere. Et andet ønske var at man kunne udmelde arrangementsdatoer tidligere eller at de var i en fastlagt periode så man kan planlægge efter det.

Bloggen skal bruges til stort og småt. Der skal lyde en opfordring til medlemmer om at lægge tips og ideer op på den, så vi kan vidensdele. Samtidigt kan vi konstatere at der ikke er mange der abonnere på bloggen. Husk at benytte jeres CB-møder til at minde om BØFA og bloggen og også gerne facebook siden.

 1. Budget forslag for 2011 og 2012
 2. 

Budgettet blev rundsendt og godkendt

 1. Forslag til kandidater
 2. 

 Følgende stiller op til BØFAS Bestyrelse:

Julie Arndrup

Anine Sander Kaas

Anne-Christine Seidelin

Rikke Skuldbøl

Tenna Hedegaard Pedersen

Anne-Marie Jensen

Malene Hansen

Da der var så få medlemmer fremmødte valgte vi at sende afstemningen ud til medlemmerne. Alle der stiller op sender en kort præsentation til Anine som kontakter BF og hører om vi kan bruge deres afstemningsmodul.

 1. Valg af stemmeudvalg

 Punktet blev overflødigt

 1. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant

 Kirsten og Aarhus på tager sig opgaven indtil videre

 1. Eventuelt

 Tiden var gået men der var heller ingen der havde noget til punktet.

BØFA’s Generalforsamling 2011 – Du kan stadig nå at tilmelde dig!

Søndag den 2. oktober 2011 i forlængelse af Bibliotekarforbundets Faglige Landsmøde afholder BØFA generalforsamling.

Program
13.00 – 14.00 Generalforsamling i mødelokale på Hotel Clarion Copenhagen
14.00 – 14.20 Uddeling af årets BØFApris
14.20 – 14.30 Afslutning

Vi glæder os til at se jer alle!
Skulle du blive forhindret i at deltage må du meget gerne ringe/sms’e
afbud til Anine Kaas – 61 46 04 64

Tilmeldingsfrist: Tilmeld dig senest den 27. september 2011.