Navlestreng.dk

Kender du navlestreng.dk?
Written by Stine Høi Sørensen
Thursday, 08 January 2009 18:45
 

Navlestreng.dk er et levende mødested for alle der er nogens mor! 

I efteråret 2007 startede Online Magasiner under JP/Politiken bloggen Navlestreng.dk.

Bloggen har en masse eksperter tilknyttet, bla. en række børnebibliotekarer fra Københavns Biblioteker. Børnebibliotekarerne skriver om nyt fra børnekulturens verden og præsenterer alt fra underholdning, inspiration, spil, billedbøger og film til børn i alderen 0-14 år.

Der er over 7500 brugere af navlestreng.dk og der debatteres livligt på miniblogs, ekspertblogs og i debatforum. For at følge med på Navlestreng.dk kræver det at du melder dig ind.

 

Biblioteksoplevelser for alle

Biblioteksoplevelser for alle
Af Henriette Ritz Kylmann Strategisk udvikler og koordinator på børne- og ungeområdet ved HvidovreBibliotekerne

HvidovreBibliotekerne har fra skoleåret 2009/10 et bibliotekstilbud til alle klasser, på alle årgange, på alle 11 folkeskoler i Hvidovre. Det drejer sig om i alt ca.6.000 elever. Dét er der, så vidt vi ved, ingen andre der har gjort før.

Hvem er vi og hvor mange er vi?
HvidovreBibliotekerne består af et hovedbibliotek og tre filialer. Der er 49.863 borgere i Hvidovre kommune, og der er ca.70 personer på bibliotekerne (alt inklusiv!) til at betjene borgerne.

Hvorfor gør vi det?
Biblioteksoplevelser for alle er et toårigt kontraktmål under det overordnede mål ”Giv borgerne lige muligheder”. Vi har, som andre biblioteker, gennem en årrække haft biblioteksorienteringer for 0.klasse, 4.klasse, 7. eller 8.klasse. De forskellige biblioteker i Hvidovre har vekslet mellem at invitere 7. eller 8.klasse. Fra skolebibliotekarerne hørte jeg, at vi ”tvangsinformerede” eleverne i 4.klasse, og at de fik al for megen information, når de var til orientering. Vi havde selv et ønske om at gøre det endnu bedre, og samtidig sikre at vi havde en kontinuerlig kontakt med klasserne. Ved at gøre Biblioteksoplevelser for alle til et kontraktmål, sikrer vi en systematisk tilgang til opgaven. Vi sikrer. At vi løbende får evalueret projektet, og vi kan, når målet udløber, tage stilling til om – og hvordan – projektet skal fortsætte.

Hvordan greb vi det an?
Vi gennemførte en kortlægning af alle de tilbud, vi havde til skolerne. Ud fra den udarbejdede vi en ny liste og bad et udvalg af skolebibliotekarerne om at kommentere og komme med forslag til biblioteksoplevelser. De forskellige biblioteksoplevelser blev sat i system hen over et skoleår. Ved hver biblioteksoplevelse var der også, en beskrivelse af Folkeskolens Fællesmål for pågældende klassetrin. På den måde kan lærerne se, at de ved at deltage i denne biblioteksoplevelse, understøtter f.eks. Fællesmålet om at ”eleven skal kunne søge hensigtsmæssigt på internettet, samt søge information på en systematisk og kritisk måde”. Samtidig var der i kommunens ERKUTU (Erhverv, Kultur og Turisme samarbejde) et ønske om at profilere de kulturelle tilbud, som kommunen har, over for folkeskolens elever. Det blev til ”Kulturtjeneste kataloget” hvor bl.a. biblioteket, Cirkusmuseet, Teater Vestvolden og Kulturpaletten præsenterer deres tilbud. Kataloget udsendes til alle lærerne i kommunen og kan desuden ses på Hvidovrebib.dk.

I kontraktmålsgruppen har vi nedsat tre grupper: Indskolingen, Mellemtrinet og Udskolingen. Hver gruppe har haft til opgave at tilrettelægge et forløb på de forskellige årgange med en komplet beskrivelse af, hvad klassen skal, inklusiv opgaver m.v.samt færdige skabeloner til brevene til skolebibliotekarerne, lærerne og skolelederne. I princippet kan alle kollegaer gå ind og tage en biblioteksoplevelse med en klasse, fordi alt undervisningsmaterialet er tilgængeligt og samlet.

Hvordan virker det praktisk?
Praktisk fungere det på følgende måde: Kulturtjeneste kataloget udkommer i april, inden lærerne er begyndt at planlægge det kommende skoleår. Skolebibliotekarerne får kalenderen for biblioteksoplevelserne for alle, til brug på skolens intranet og til egen orientering. Vi fordeler opgaverne internt. Vi betragter biblioteksoplevelserne på lige fod med en teaterforestilling eller et andet arrangement. Som en teaterforestilling spiller i en periode, er biblioteksoplevelsen for f.eks. 6.klasse tilgængelig fra uge 43 til december. Det betyder, at det er i den periode, at klasserne inviteres, og det er dér, læreren kan ønske et bestemt tidspunkt, hvor de gerne vil komme. Det er ikke muligt at komme til Biblioteksoplevelse for 6.klasse, når ”forestillingen” er slut. Vi sender invitationerne til biblioteksoplevelserne til skolebibliotekarerne, som videresender til de relevante lærere. Vi rykker ikke for svar! Tidligere ringede vi og rykkede, hvis der var klasser, vi ikke havde hørt fra, men det er vi gået bort fra. Klasselæreren melder tilbage med ønskede tidspunkter, og vi fordeler klasserne og opgaverne internt. Når vi inviterer klasserne, får skolelederen samtidig et brev til orientering, og når hele årgangen har gennemført Biblioteksoplevelser for alle får skolebibliotekarerne et orienteringsbrev med oplysninger om, hvor mange af deres klasser, der har været på besøg.

Vi har tilrettelangt biblioteksoplevelserne, så de enten er ”En : En” eller ”Fælles”. Oplevelser, der er ”En : En” består af en klasse, en bibliotekar, et bibliotek, f.eks. ”Introduktion til projektopgaven”, hvor eleverne får en introduktion til relevante baser til brug i deres projektopgave. Er det en ”Fælles” oplevelse er det hele årgangen, der får en biblioteksoplevelse f.eks. ”Bogforum for unge” hvor alle 7.klasserne inviteres til – i løbet af to dage – at få en times inspirerende booktalk, samtale om bøger og mulighed for at låne, konkurrence om præmier og en fortælling til at gå hjem på.

Hvad får HvidovreBibliotekerne ud af det?
De langsigtede virkninger af Biblioteksoplevelser for alle, kender vi af naturlige årsager ikke endnu. Håbet er, at vi får en tættere kontakt til lærerne og eleverne, samt at vi får præsenteret bibliotekets mangfoldighed. Ved at sætte Biblioteksoplevelser for alle i system, håber vi at kunne give en bedre biblioteksoplevelse for både elever, lærere og os selv. Skulle det vise sig, at vi også får flere brugere og lånere på baggrund af Biblioteksoplevelser for alle, så tager vi det med.

Hvad får elever og lærere ud af det?
Kombinationen af oplevelse og uddannelse i Biblioteksoplevelser for alle giver eleverne mulighed for at få præsenteret et mangfoldigt bibliotekstilbud. Eleverne får et indgående kendskab til biblioteket og til de værktøjer, vi stiller til rådighed. Og de har muligheden for at være godt forberedte, når de skal skrive opgaver.

Læren får hjælp til at nå Fælles mål, og de får elever, der i vid udstrækning er selvhjulpne på et bibliotek.

Der er ingen tvivl om, at vi med Biblioteksoplevelser for alle får sat et markant aftryk i forhold til skolerne, og ikke mindst eleverne. Vi har i dette efterår haft besøg af en 4.klasse, som aldrig havde været på biblioteket før. Det undgår vi forhåbentligt i fremtiden, når der er et bibliotekstilbud til dem hvert år.

Følge virkningerne af Biblioteksoplevelser for alle – indtil nu…
Som en del af Biblioteksoplevelser for alle har vi, med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, i samarbejde med konceptudvikler Lasse Hall, læsevejleder Karen Kjær, skolebibliotekskonsulent Hanne Heiselberg og undertegnede skabt et koncept for faglig læsning for 5.klasse: ”Finurlige Ord”. Skoleforvaltningen i Hvidovre har på baggrund af projektmodningen, søgt styrelsen om midler til at skabe et digitalt univers til FinurligeOrd.dk, så alle landets 5.klasser kan få glæde af det. Vi arbejder også med to kunstnere: Tine Hecht-Petersen og Tine Jacobsen om udviklingen af en installation der kan bruges i biblioteksorienteringen for 0.klasse på Avedøre Bibliotek.

Hvad er det sværeste?
Reaktionerne på vores Biblioteksoplevelser for alle har været mange. De fleste har med undren spurgt ”Hvordan det kan lade sig gøre?”, ”Hvorfor gør I det?” og ”Er det ikke svært?”. Det sværest er at sige ”Nej”. Nej når læreren henvender sig efter forestillingen er slut. Klasserne må selvfølgelig og til en hver tid bruge bibliotekerne, men de kan ikke komme og forvente at få en Biblioteksoplevelse. Det svære er også at sige ”nej” til hinanden, når vi ”liiige kan lave…”. For vores tid er besat, ikke kun med Biblioteksoplevelser for alle, men også med alle de andre opgaver, der er på et bibliotek. Og så kan det kun lade sig gøre med Biblioteksoplevelser for alle, fordi kollegaerne og ledelsen bakker op om initiativet.

Hvordan går det?
Målet i skoleåret 10/11 er at se 1/3 af alle klasser. I dette skoleår har vi afholdt Biblioteksoplevelser for alle i 4. og 6.klasse. der har været 54 klasser inviteret og 33 deltagende klasser. Vi er ret godt tilfredse!

Kan andre gøre det samme?
Svaret på det spørgsmål er afhængigt af kommunens geografi, offentlige transport og infrastruktur. Vi er heldige at vi har en struktur i kommunen, der gør det muligt. Skulle du få lyst til at se vores materiale, er du meget velkomne til at henvende dig.

 

digitale fotorammer

Digitale fotorammer
Written by Stine Høi Sørensen
Tuesday, 06 January 2009 21:16
Der tales ofte om hvordan vi bedst præsenterer ”det digitale” i det fysiske biblioteksrum – en oplagt mulighed er digitale fotorammer. De digitale fotorammer kan placeres på hylder, i udstillinger, i vinduer eller hvor I ønsker det og mulighederne for at præsentere indhold er uendelige.
Politiken havde i julen et tjek af 6 digitale fotorammer i meget forskellig kvalitet og prisklasse. Læs artiklen her.

Taler ved uddeling af BØFA-prisen 2008

Formandens tale til Jakob Martin Strid

Good evening ladies and gentlemen, both from Denmark and abroad. My name is Anne Christine Seidelin, and I am chairman of BØFA, who, together with Ballerup Bibliotekerne is your host tonight. Tonight I am going to give away the BØFA Award, also known as The Children’s Libraries’ Cultural Award.

BØFA is the children’s librarians’ occupational group under the Union of Danish Librarians. The BØFA Cultural Honorary Award is given every year to promote an original danish cultural product for children and young people. It is given to a person or a group of persons whose work contain new and experimenting qualities or who otherwise has yielded a special contribution in the field of children’s culture. And this year a majority of children’s librarians in Denmark has voted the writer and illustrator Jakob Martin Strid as the winner.

Dear Jakob

I wanted to make a most hilarious speech in your honour, but unfortunately I was stunted in the making by remembering one of my favourite poems about a very bad frog. In a free English translation, it goes like this:

A frog decided to rob the bank With a knife and a steak that was wet Confused the doors and made its’ escape Not to freedom, but to the toilet

The policemen came and knocked on the door Unlock, we’ll put you in prison You’ll never get me, cried the frog And flushed itself in the basin

In danish it is obviously even more funny, so for my danish collegues’ pleasure I’ll repeat it in danish:

En frø begik et bankrøveri Med en kniv og en kotelet Tog fejl af dørene og flygtede ud På bankens toilet

Politiet kom og bankede på: Luk op du skal i brummen I får mig aldrig, svarede den Og skyllede sig ud i kummen

I hope that you all realize that this poem was, in fact, written by this year’s BØFA Cultural Honorary Award-winner, Jakob Martin Strid.

Strid (which in the danish language may mean rough, bristling, harsh, or even annoying) was born in 1972 and has made the world a stranger place ever since. I first heard of him when my eldest son at age 3 came home from kindergarden and laughingly talked endlessly about being a cheeseholeshooter and loving the danish dish biksemad so much that one would eat it for breakfast, dinner, midnight snack – and at the end soak your feet in it! It turned out that these strange wordpictures came from a weird picture book filled with weird poems and weirder pictures, called Mustafas Kiosk. Some years later, my younger son had absolutely no problems reciting the poem about the poor minister of medister sausages whose story ends sadly when nineteen norwegian nudists in an anarchistic frenzy burn down the minister’s table before taking off with all the danish sausages. The poem was accompanied with Jakob’s own distinctive drawing where the nudists absolutely and undoubtedly are naked. This fantastic book with weird pictures and poems is called My grandmother’s false teeth.

Both of these books have an abundance of crazy stories told in verse, often absurd and anarchistic and also insanely funny. Jakob turns the world upside down, showing it from a point of view where hermits living in giant pears are less strange than the life of the lions in zoo. At the same time he positively sides with the small people in the world – quite a few of his poems are about people you might easily meet in the melting pot of Copenhagen.

His poetry fall trippingly off the tongue; and a moment later the reader has to stop reading in order to read the pictures – and possibly find granny’s runaway teeth. Jakob not only tells the story, but goes on to fill the imagination with pictures that both complement the story but at the same time tells even more. This is how we learn just how bad it looks afterwards you go crazy and bust everything in your home with a maul!

Dear Jakob. You have voiced that it is hard to do picture books, but even so we all hope that you will take the time to make more delightful nonsense, absurdities and fascinating beautiful ugly pictures. All in all, we want Little Frog, Mustafa and Åge Emmanuel Ordkløver to have more friends and maybe keep rats as pets (until they escape the cage and elope with the lioness called Gitte).

May this award inspire you – congratulations!

Anne Christine Seidelin, formand for BØFA

Generalforsamling 2006

Referat af Bøfa’s gerneralforsamling d. 25.11.06 på Louisianna i Humlebæk

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Dirigent: Jette Ramussen, Hovedbestyrelsen
Referent. Peder Lykke Jeppesen
Stemmetællere: Annette Godt og Marion Tirsgaard.
Jette Rasmussen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt – og vi kunne derefter gå videre til:

2. Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske revisorer
Bestyrelsesarbejdet har i begyndelsen båret præg af at det var en helt ny bestyrelse uden den helt store erfaring – og der har desværre også været mandefald undervejs. Marianne Jensen ikke længere ønskede at fortsætte som regnskabsfører pr. 01.01.06. I stedet har vi fået Sonja Egemar, som hurtigt måtte sætte sig ind i materialet, så BØFA kunne køre gnidningsfrit.Hjemmesiden er er efter flere forsinkelser og genvordigheder kommet op og køre. Kulturprisen BØFA-pris i 2005. Brian Mikkelsen overrakte prisen til Kirsten Steen Nielsen /DOTBOT.

Bestyrelsen er i den forløbne periode kommet indlæg og interview om bla. computerspil, kanon’en, manglende bogindkøb og faldende udlån.

Konferencen “På sporet af” i 2005 blev en stor succes arrangeret af Vejle og Frederikshavn biblioteker. Konferencen 2007 er under planlægning – med hjælp fra frivillige. Den kommer til at gå til Stockholm og “Rum för barn”.

Medlemstallet i Bøfa er meget stabilt.

3. Regnskab for 2004/2005 og 2006.
Regnskabet kan ses på hjemmesiden. 2005 viser et lille underskud – men nogle indtægter har først kunne i 2006. Hjemmesiden har ikke været hel billig.

Regnskab er godkendt af den kritiske revisor.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

5. Budgetforslag for 2007/2008 med forslag til kontingentets størrelse
Kontingentet for aktive og passive bøfamedlemmer forbliver uændret 30,- kr. pr. md. Interessemedlemmer skal betale 45,- kr. pr.md. hvis de ikke er medlemmer af BF.

I forbindelse med dette punkt, var der en diskussion om den kommende konference i Stockholm. Der er plads til 70 – og vil kunne arrangeres til én fornuftig pris og der vil “kunne kæles” lidt for deltagerne takket være tilskud fra Bøfa’s kasse. Det kunne f.eks. være én ekstra dag i Stockholm med mulighed for en rundtur til nogle af de mange børnekulturelle tiltag i byen. Der kunne være én mere “holdningsbearbejdende model”: et bøfamedlem kunne tage sin leder med til halv pris.

Den “holdningsbearbejdende model” nød en vis sympati og fik ros for værende god strategisk tænkning, mens andre hellere ville have 70 engagerede børnebibliotekarer af sted. Konklusionen blev at der lægges op til debat på hjemmesiden – og der så kan træffes beslutning om en model ud fra dette.

6. Forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev gennemgået – og vedtaget. Vedtægtsændringerne skal ses om en smidiggørelse af vedtægterne.

Af ændringer kan nævnes, at der nu kan optages “interessemedlemmer” i Bøfa. Det kan f.eks. være: ” personer, der ikke er medlemsberettigede i BF, men er medlem af en anden faglig organisation, og som beskæftiger sig med børnekultur i deres daglige arbejde”. Betyrelsen arbejder videre med, hvordan man kan få rekruteret nye interessemedlemmer.

Det direkte valg til bestyrelsen på Generalforsamlingen blev også drøftet, der kunne være en fare for f.eks. majoritets-kup, men der er fortsat mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet.

7. Forslag til nedlæggelse af BØFA nyt i trykt form og føre bladet videre som elektronisk nyhedsbrev.
Bestyrelsens forslag til nedlæggelse af Bøfa-Nyt i trykt form – og videreførelse i elektronisk form blev vedtaget.

8. Forslag til kandidater til bestyrelsen
Anine Kaas og Anne Christine Seidelin blev som de eneste to kandidater opstillet. Christina Bendeke vil gerne opsltille som suppleant.

9. Valg af stemmeudvalg
Annette W Godt, Marion Tirsgaard og Jan Tøth blev valgt.

10. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant
Marianne Vergmann og Anne Bengtsson blev valgt.

11. Eventuelt.
– “Det børnekulturelle netværk” arbejder med at starte en tværfaglig diplomuddannelsen inden for børnekultur.

– i forbindelse med kommunesammenlægningerne er der mange børneafdelinger der mister deres selvstædighed og blot bliver en del af udlånet.

– BØFA blev opfordret til at arbejde for at børneområdet kommer tilbage som en selvskrevet del bibliotekernes ledelser.

Bøfas årsberetning 2006

Det første stykke tid brugte vi på at finde vores ståsted. Det var en lidt vanskelig start, fordi vi alle var helt grønne. Men vi fik snart fod på det og gik på med krum hals på trods af mandefald i bestyrelsen. Christina og Sakena har valgt at udtræde af bestyrelsen undervejs. Vi takker for det gode samarbejde. Vi har også skiftet regnskabsfører, da Marianne Jensen ikke længere ønskede at fortsætte. I stedet har vi fået Sonja Egemar, som hurtigt måtte sætte sig ind i materialet, så BØFA kunne køre gnidningsfrit.
I løbet af vores periode er der sket en masse. Det mest markante er den nye flotte hjemmeside, som kom i luften i foråret efter mange beklagelige forsinkelser. Nu kørere den og det vælter ind med medlemmer, som gerne vil have password. Heldigvis for det.

På den nye hjemmeside er der en opslagstavle hvor medlemmer af BØFA kan udveksle erfaringer. Det er her, I kan komme med forslag til BØFA-prisen. Hjemmesiden gør det også muligt at udsende nyhedsbreve mm. Der er også mulighed for elektroniske afstemninger, når vi skal vælge ny bestyrelse eller stemme om hvem, der skal modtage BØFA-prisen.

Vi uddelte BØFA-prisen i foråret. Det blev forsinket pga. hjemmesideproblemer, men overrækkelsen kunne så til gengæld ske på børnekulturkonferencen i København. Her mødte Brian Mikkelsen op og overrakte prisen til projektleder Kirsten Steen Nielsen for hendes arbejde med DOTBOT.

Arrangementet blev dækket af flere landsdækkende aviser og vi fik en god artikel i Bibliotekspressen. Alt i alt synes vi der er god grund til at være tilfredse med resultatet. Vi er allerede nu i gang med at finde dette års prismodtager. Forslag kan stilles af medlemmerne på hjemmesiden, hvor dette års afstemning også vil foregå. Selve prisoverrækkelsen vil ske på generalforsamlingen. Den afholdes i år i DR-byen. Konferencen i 2005, med togtur gennem Jylland, var en stor succes og vi i bestyrelsen var stolte af at lægge BØFA’s navn til. Det var også det eneste vi gjorde, for Vejle og Frederikshavns Biblioteker stod for arrangementet og de lavede et meget flot stykke arbejde. Tak for det.

Næste konference bliver i Stokholm i “Rum for Barn” og heldigvis har vi i bestyrelsen fået hjælp af flere frivillige, så arbejdet glider let af sted.

Ud over arbejdet med konferencen, BØFAprisen og hjemmesiden har medlemmer af bestyrelsen skrevet flere indlæg til blade og aviser. Vi kommenterede på forlagenes anklager om, at biblioteket ikke længere køber nok bøger og skrev et bekymret indlæg, da det viste sig at biblioteksudlån var faldet 33% Desuden skrev Sakena et opsigtsvækkende indlæg omkring spil på biblioteket.

Vi skrev også en kommentar til Den nye kulturkanon og blev interviewet i Bibliotekspressen om emnet.

Vi har haft repræsentanter fra bestyrelsen til forskellige arrangementer og har desuden deltaget i “Den gode historie”. Vi har også fået et godt og tæt samarbejde med Jette Rasmussen fra BF’s hovedbestyrelse, der deltager i BØFAbestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har også arbejdet med at skrive nye og opdaterede vedtægter og vi har arbejdet med forlsag om et elektronisk BØFA-Nyt.

Vi kan også med stolthed meddele, at BØFA i perioden har fået flere nye medlemmer, så medlemstallet er stabilt.