Resultat af valg til BØFA-bestyrelse

Der har været afholdt urafstemning omkring valg af ny bestyrelse for BØFA.

92 havde ved fristens udløb afgivet deres stemme. Heraf var 1 ugyldig.
Der var udsendt stemmesedler til 433 medlemmer.
Stemmeprocenten er således på 21,5.

Valgt til bestyrelsen er:
Anine Sander Kaas, Randers Bibliotek
Tenna Pedersen, Ballerup Bibliotek
Julie Arndrup, Gribskov Kommunes Biblioteker
Anne Christine Seidelin, Helsingør Kommunes Biblioteker
Rikke Skudbøl, Faxe Kommunes Biblioteker

Anne Marie Jensen, Humlebæk Bibliotek er 1. suppleant
Malene Hansen, Næstved Bibliotekerne er 2. suppleant.

De eksakte stemmetal fremgår af vedhæftede bilag.