Medlemskab

Det koster 30 kr. om måneden at være medlem af BØFA og det opkræves sammen med kontingentet til Bibliotekarforbundet.

Ind- og udmeldelse foregår gennem Bibliotekarforbundets medlemsafdeling.

Du kan sagtens være medlem af BØFA selvom du ikke er medlem af Bibliotekarforbundet, det kræver bare, at du er medlem af en anden fagforening. Så kan du være interessemedlem og kontingentet er det samme som for BØFA/BF medlemmer, men deltagerprisen på vores arrangementer er højere, da vi ikke får tilskud fra BF for interessemedlemmer.

Du kan godt være med i vores Facebook gruppe og læse med her på bloggen uden at være medlem af BØFA, men deltagelse i vores arrangementer kræver medlemskab.