Medlemskab

Det koster 30 kr. om måneden at være medlem af BØFA og det opkræves sammen med kontingentet til Bibliotekar Forbundet.

Ind- og udmeldelse via gennem Bibliotekar Forbundet.