Om BØFA

omboefaBØFA er børnebibliotekarernes faggruppe og hører under Bibliotekarforbundet.

BØFAs formål e
r promovere børnebiblioteksarbejde både i bibliotekerne og i samfundet.

BØFA har uddelt en pris siden 1982. Prisen gives til en eller flere personer som har skabt væsentlige kulturelle produkter for danske børn.
BØFA udgiver et nyhedsbrev på denne hjemmeside kaldet BØFA-nyt. Her diskuterer børnebibliotekarer aktuelle kulturelle emner og udveksler gode idéer. Medlemmer får brevet tilsendt som email, men alle kan læse indholdet her på hjemmesiden.

BØFA arrangerer en populær 2-dages konfererence hvert andet år, hvor aktuelle emner af interesse for børnebibliotekarer præsenteres og diskuteres.

BØFA
C/O Bibliotekarforbundet
Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 88 22 33
E-mail: bf@bf.dk , Att. BØFA
Fax: 38 88 32 01

About BØFA

BØFA is the children’s librarians’ occupational group under the Union of Danish librarians.

BØFA’s main aim is to promote children’s library work both within the profession and in the community at large.

BØFA has awarded a yearly prize since 1982. The award is given to one or more persons who has created cultural products of distinction for Danish children.

BØFA publishes a newsletter on this website called BØFA-nyt in which children’s librarians discuss current cultural topics and exchange good ideas. Only members recieve the newsletter via e-mail, but it is possible to read its’ content at this homepage.

BØFA arranges a popular 2-day conference every other year, where current topics of interest for children’s librarians are presented and discussed.

BØFA

C/O Bibliotekarforbundet
Lindevangs Allé 2
DK-2000 Frederiksberg
Denmark
Phone: +45 38 88 22 33
E-mail: bf@bf.dk , Att. BØFA
Fax: +45 38 88 32 01